Spring naar content

Einde handhavingsmoratorium Wet DBA aangekondigd

Na een lange stilte heeft het kabinet haar plannen rond de wet DBA toegelicht. Uit die plannen blijkt dat het kabinet voornemens is om uiterlijk per 1 januari 2025, maar eerder indien mogelijk, het handhavingsmoratorium van de Wet DBA volledig op te heffen. Hoe het concreet vormgegeven gaat worden, is nog onduidelijk. In dit bericht beschrijven we de kabinetsplannen.

Bij invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) in 2016 is destijds besloten daarop niet te handhaven ten aanzien van opdrachtgevers (praktijkhouders)*. Daarin lijkt nu verandering te komen. In de kabinetsreactie hebben de Staatssecretaris Financiën – Fiscaliteit en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het einde van het handhavingsmoratorium Wet DBA aangekondigd.

Onduidelijk hoe handhavingsmoratorium beëindigd gaat worden

Het kabinet is nog aan het bekijken hoe het handhavingsmoratorium op een zorgvuldige manier kan worden opgeheven. Volledige handhaving kan volgens het kabinet alleen plaatsvinden als er duidelijkheid is over regelgeving en er een gelijker speelveld is tussen werknemers en zzp’ers wat betreft fiscaliteit, arbeidsrecht en sociale zekerheid. In het najaar volgt daarover een Kamerbrief. Tijdens het commissiedebat van 30 juni jl. werd wel al aangekondigd dat een wetsvoorstel over dit onderwerp pas op zijn vroegst in 2024 naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. Daaraan voorafgaand neemt de overheid wel maatregelen op het verkleinen van de verschillen in sociale zekerheid en belastingen tussen zelfstandigen en werknemers.

In de praktijk zet de Belastingdienst nu al in op het uitvoeren van meer bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken. Wij hebben hierover vanuit onze leden tot op heden slechts een enkel signaal ontvangen. Duidelijk is echter dat de capaciteit hiervoor bij de Belastingdienst wordt vergroot gedurende het jaar. Indien een bedrijfsbezoek/boekenonderzoek bij u aan de orde is, kunt u met vragen bij ons terecht via jz@lhv.nl.

Vervolg

Op de website in het thema Wet DBA geven we de voorgenomen plannen van het kabinet samengevat weer. Uiteraard blijven we het traject met prioriteit volgen. De LHV blijft in gesprekken met de Ministeries van SZW, Financiën en VWS de specifieke aandachtspunten en impact van (het handhaven van) de Wet DBA voor de (huisartsen)zorg onder de aandacht brengen. Zie voor onze punten onze eerdere berichten.

Wij informeren u uiteraard zodra duidelijk is wat de plannen van het kabinet voor waarnemers en andere zzp-praktijkmedewerkers in de huisartsenzorg betekenen en op welke termijn volledig wordt gehandhaafd.

Advies

Het advies blijft in ieder geval om gebruik te maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten van opdracht. Zie de LHV-contractgenerator voor waarneemcontracten – LHV.

Lees meer

Alles over de wet DBA vindt u in ons thema.

Nieuws

Op maandag 3 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor huisartsenzorg gewijzigd. De NZa verwijst voor de feestdagen niet langer naar de

“De huisartsketen is in opkomst”, kopte de Volkskrant onlangs. In een uitgebreid stuk werd beschreven hoe zorginvesteerders huisartsenpraktijken opkopen. Het