Spring naar content

Enthousiaste huisartsen bij nascholing Starten als Apotheekhoudend Huisarts

Op 26 oktober vond weer de jaarlijkse nascholingsdag plaats voor huisartsen die willen starten als apotheekhoudend huisarts. Vijftien huisartsen waren aanwezig. Sommigen nog in de oriëntatiefase, anderen recent gestart als apotheekhoudend huisarts.

Gedurende de dag werden allerlei facetten van het apotheekhoudende vak besproken, o.a. praktijkvoering, contractering en het vergunningstelsel. Ook was er veel ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen. Daarvan werd gretig gebruik gemaakt.

Ook meedoen?

De volgende nascholingsdag ‘Starten als apotheekhoudend huisarts’ is reeds gepland en zal plaatsvinden op 7 november 2024. Aanmelden voor deze dag kan via de LHV-academie.

Lees meer over deze nascholing op de site van de LHV Academie

Nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

Clobazam/Frisium tabletten van 10 mg zijn momenteel niet of beperkt beschikbaar. Om een tekort te voorkomen worden apotheekhoudende huisartsen en