Spring naar content

Heeft u in 2022 gewerkt met zzp’ers? Dan moet u actie ondernemen

[Update: 05-01-2023] Heeft uw huisartsenpraktijk in 2022 gewerkt met zzp’ers zoals waarnemend huisartsen of praktijkmedewerkers? Dan moet u hiervoor voor 1 februari een aantal gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. In dit bericht leest u wat u moet doen.

Update 5 januari 2023

De uitbreiding van de renseigneringsverplichting is een grote jaarlijkse extra administratieve lastenverzwaring voor praktijkhouders, daarom heeft de LHV aanvullend op onderstaande berichtgeving:

 1. Samen met andere zorgkoepels een verzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  We maken ons, naast over de inhoud van de verplichting, ook zorgen over de privacyaspecten van de aan de Belastingdienst aan te leveren gegevens. Inzet van het verzoek is:
  • Om de AP te bewegen tot het maken van een nieuwe afweging over deze verplichting.
  • Wanneer dit niet lukt, verzoeken we de AP of er ten minste meer tijd kan worden gecreëerd voor het verzamelen van de gegevens die u moet aanleveren in het kader van deze renseigneringsverplichting.
 2. Wij staan in contact met de Belastingdienst over de reikwijdte en disproportionaliteit van deze verplichting.

Aangezien de uitkomst van onze bezwaarpogingen nog hoogst onzeker is, adviseren wij op dit moment al het mogelijke te doen om tijdig aan deze nieuwe verplichting te voldoen.

Zodra er meer bekend is, verneemt u dat via onze nieuwskanalen. Voor vragen kunt u het beste terecht bij uw accountant.

Update 28 december 2022

We hebben veel reacties en vragen gekregen van leden over dit bericht. We zien dat er door andere organisaties soms een andere uitleg wordt gegeven aan deze wijziging van het belastingplan, waardoor het uitbetalen aan zzp’ers hier niet onder zou vallen. Maar we worden ook door verschillende anderen (zoals accountants en juristen) bevestigd in onze lezing. Uiteindelijk is het de Belastingdienst die hierover een duidelijke uitspraak moet doen. Daarbij vinden we het sowieso onwenselijk dat deze wijziging leidt tot een toename van administratieve lasten voor huisartsenpraktijken. We hopen snel met de Belastingdienst hierover in overleg te gaan. Ondanks herhaaldelijke pogingen van onze kant is dat tot nu toe nog niet gelukt. Houd onze berichtgeving de komende tijd in de gaten voor nieuwe updates.

Wat verborgen in het Belastingplan 2022 staat een nieuwe verplichting waarmee u nu mogelijk te maken krijgt: de verplichting om bepaalde Uitbetaalde Bedragen aan Derden te melden aan de Belastingdienst.

Waar gaat het om?

Het gaat om bedragen die u betaalt aan anderen dan werknemers, wanneer zij aan u geen btw in rekening brengen (bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder de medische vrijstelling). Wanneer in het boekjaar 2022 in uw praktijk waarnemers of praktijkmedewerkers werkzaam zijn (geweest) op basis van een overeenkomst van opdracht zoals een waarneemcontract, dan heeft u met deze verplichting te maken.

U bent verplicht gegevens over betalingen aan derden aan de Belastingdienst te melden als u inhoudingsplichtig bent (dat bent u als u een loonheffingennummer heeft en aangifte loonheffingen doet, met andere woorden: wanneer in uw praktijk werknemers in loondienst werkzaam zijn).

Helaas levert deze verplichting voor huisartsen extra administratieve lasten op. Lees op onze webpagina wat wij doen om administratieve lasten voor huisartsen te verminderen.

Wat moet ik doen?

Is dit van toepassing dan moet u voor 1-2-2023, op eigen initiatief aan de verplichting voldoen via uw gegevensportaal bij de Belastingdienst of Digipoort.

Per persoon moet u aanleveren:

 • het bedrag dat u heeft uitbetaald (per betaling)
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de persoon aan wie u uitbetaalt.

De Belastingdienst gaat met name bij de persoonsgegevens die u moet aanleveren verder dan dezelfde Belastingdienst eigenlijk toestaat bij de beoordeling van de modelovereenkomsten van opdracht in het kader van de Wet DBA.

Vragen

Heeft u vragen? Stel ze aan uw accountant.

Nieuws

Ben je praktijkhouder en heb je nog niet voldaan aan de verplichting om betalingen aan derden te melden bij de

Managementteamlid Karel Rosmalen is vanaf 1 februari 2023 tijdelijk directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij vervangt Paul van Rooij

De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering van de LHV zeggen ja tegen het voorstel van het LHV-bestuur om het