Spring naar content

Heb je in 2022 gewerkt met zzp’ers? Dan moet je actie ondernemen

[Update: 05-01-2023] Heeft jouw huisartsenpraktijk in 2022 gewerkt met zzp’ers zoals waarnemend huisartsen of praktijkmedewerkers? Dan moet je hiervoor voor 1 februari een aantal gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. In dit bericht lees je wat je moet doen.

Update 5 januari 2023

De uitbreiding van de renseigneringsverplichting is een grote jaarlijkse extra administratieve lastenverzwaring voor praktijkhouders, daarom heeft de LHV aanvullend op onderstaande berichtgeving:

 1. Samen met andere zorgkoepels een verzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  We maken ons, naast over de inhoud van de verplichting, ook zorgen over de privacyaspecten van de aan de Belastingdienst aan te leveren gegevens. Inzet van het verzoek is:
  • Om de AP te bewegen tot het maken van een nieuwe afweging over deze verplichting.
  • Wanneer dit niet lukt, verzoeken we de AP of er ten minste meer tijd kan worden gecreëerd voor het verzamelen van de gegevens die je moet aanleveren in het kader van deze renseigneringsverplichting.
 2. Wij staan in contact met de Belastingdienst over de reikwijdte en disproportionaliteit van deze verplichting.

Aangezien de uitkomst van onze bezwaarpogingen nog hoogst onzeker is, adviseren wij op dit moment al het mogelijke te doen om tijdig aan deze nieuwe verplichting te voldoen.

Zodra er meer bekend is, verneem je dat via onze nieuwskanalen. Voor vragen kun je het beste terecht bij je accountant.

Update 28 december 2022

We hebben veel reacties en vragen gekregen van leden over dit bericht. We zien dat er door andere organisaties soms een andere uitleg wordt gegeven aan deze wijziging van het belastingplan, waardoor het uitbetalen aan zzp’ers hier niet onder zou vallen. Maar we worden ook door verschillende anderen (zoals accountants en juristen) bevestigd in onze lezing. Uiteindelijk is het de Belastingdienst die hierover een duidelijke uitspraak moet doen. Daarbij vinden we het sowieso onwenselijk dat deze wijziging leidt tot een toename van administratieve lasten voor huisartsenpraktijken. We hopen snel met de Belastingdienst hierover in overleg te gaan. Ondanks herhaaldelijke pogingen van onze kant is dat tot nu toe nog niet gelukt. Houd onze berichtgeving de komende tijd in de gaten voor nieuwe updates.

Wat verborgen in het Belastingplan 2022 staat een nieuwe verplichting waarmee je nu mogelijk te maken krijgt: de verplichting om bepaalde Uitbetaalde Bedragen aan Derden te melden aan de Belastingdienst.

Waar gaat het om?

Het gaat om bedragen die je betaalt aan anderen dan werknemers, wanneer zij aan jou geen btw in rekening brengen (bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder de medische vrijstelling). Wanneer in het boekjaar 2022 in jouw praktijk waarnemers of praktijkmedewerkers werkzaam zijn (geweest) op basis van een overeenkomst van opdracht zoals een waarneemcontract, dan heb je met deze verplichting te maken.

Je bent verplicht gegevens over betalingen aan derden aan de Belastingdienst te melden als je inhoudingsplichtig bent (dat ben je als je een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen doet, met andere woorden: wanneer in je praktijk werknemers in loondienst werkzaam zijn).

Helaas levert deze verplichting voor huisartsen extra administratieve lasten op. Lees op onze webpagina wat wij doen om administratieve lasten voor huisartsen te verminderen.

Wat moet ik doen?

Is dit van toepassing dan moet u voor 1-2-2023, op eigen initiatief aan de verplichting voldoen via je gegevensportaal bij de Belastingdienst of Digipoort.

Per persoon moet je aanleveren:

 • het bedrag dat je hebt uitbetaald (per betaling)
 • de datum waarop je uitbetaalt
 • naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de persoon aan wie je uitbetaalt.

De Belastingdienst gaat met name bij de persoonsgegevens die je moet aanleveren verder dan dezelfde Belastingdienst eigenlijk toestaat bij de beoordeling van de modelovereenkomsten van opdracht in het kader van de Wet DBA.

Vragen

Heb je vragen? Stel ze aan je accountant.

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Samenvattend is tijdens de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs gesproken over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De

De Afdeling Gelre-IJssel zoekt een ambassadeur. Op onze oproep van 27 mei jl. heeft 1 kandidaat gereageerd. Christine van der