Spring naar content

Administratieve lasten verminderen

De hoeveelheid administratie in de huisartsenzorg is te hoog en dat gaat ten koste van de tijd voor patiëntencontact. Het terugdringen van de administratieve lasten is een continu en soms hardnekkig proces. Op deze pagina vertellen we wat we voor u doen om de administratieve lasten te verminderen.

Dit is wat wij doen om de administratieve lastendruk te verlagen en nieuwe onnodige afspraken te voorkomen:

1. Afspraken om administratieve lasten te verminderen

We maken afspraken tussen huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid om administratieve lasten te verminderen. Het nakomen van deze afspraken monitoren we via de werkgroep Bureaucratie en Administratieve Lasten. We doen dit als sinds 2015.

Resultaat als voorbeeld:
Groot aantal formulieren geschrapt

2. Regeldruk aanpakken

We maken afspraken om regeldruk bij huisartsen aan te pakken via [Ont]Regel de Zorg. Dit is een initiatief voor de hele zorg van het ministerie van VWS. We werken hier sinds 2018 aan mee.

Resultaat als voorbeeld:
Herziene Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

3. Nieuwe lasten voorkomen

We proberen nieuwe administratieve lasten te voorkomen door consultatie en reactie op (nieuwe) wet- en regelgeving.

Resultaat als voorbeeld:
Voorkom stapeling administratieve lasten door Wtza

4. Samenhang met andere sectoren

We zijn alert op administratieve lasten die samenhangen met andere zorgsectoren en zorgverleners. We bespreken onnodige afspraken met betrokken brancheverenigingen.

Resultaat als voorbeeld:
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

Wat hebben we bereikt

In het traject Het Roer Gaat Om (HRGO) is de werkgroep Bureaucratie & Administratieve lasten in 2015 gestart. Er zitten vertegenwoordigers van ZN, NZa, VWS, VPH en LHV in deze werkgroep. In deze werkgroep zijn afspraken gemaakt voor minder administratieve lasten rond:

  1. Het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen (bijv. geen formulieren voor speciale voeding en dieetpreparaten)
  2. Verwijzingen (bijv. geen herhaalverwijzing bij doorlopende behandeling door specialist)
  3. Declaratieverkeer (bijv. mogelijk maken meerdere declaraties op 1 dag)

De gemaakte afspraken staan in de rapportage 2015 en tussenrapportage 2016

[Ont]Regel de Zorg

In 2018 is [Ont]Regel de Zorg gestart door het ministerie van VWS. Met als bedoeling de bij huisartsen ingezette beweging te verbreden naar de gehele zorg. Er zijn schrap- en verbetersessies geweest. Hieruit zijn actiepunten benoemd om de regeldruk bij huisartsen verder aan te pakken. Onder andere:

  • Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd
  • NHG-praktijkaccreditering vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar
  • Geen verklaringen voor verantwoorden vergoedingen uit aanvullend pakket
  • Geen uitvoeringsverzoeken voor risicovolle handelingen

Welke administratie en regels zijn niet meer nodig in de huisartsenzorg? Bekijk de infographic [Ont]regeld in de huisartsenzorg.

Lees verder op [Ont]Regel de Zorg – onderdeel huisartsen