Spring naar content

Helder overzicht verwijsafspraken medisch-specialistische zorg

Wanneer een verwijzing nodig is, wie mag verwijzen en hoe lang een verwijzing geldig is. Deze en andere situaties rondom verwijzen zijn nu vastgelegd in één document: Verwijsafspraken Medisch-specialistische zorg. Een mooi en overzichtelijk hulpmiddel voor alle professionals die te maken hebben met verwijzingen.

Heldere verwijsafspraken voor iedereen

Het document bevat alle afspraken rondom verwijzing zoals die in 2016 zijn gemaakt. Om ervoor te zorgen dat iedereen snel en makkelijk kennis kan nemen van deze verwijsafspraken zijn de afspraken nu gebundeld in één helder overzicht. Zo kunnen we overbodige verwijzingen helpen voorkomen.

Voorbeelden van vragen die je in het overzicht kunt vinden:

  • Hoe lang is een verwijzing geldig?
  • Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig?
  • Mag een specialist zelf doorverwijzen naar een ander specialisme zonder tussenkomst van de huisarts?
  • Mag je met 1 verwijzing meerdere specialismen raadplegen?
  • Mag er achteraf, na het eerste consult bij een specialist, nog gevraagd worden om een verwijsbrief?

Bekijk alle verwijsafspraken op (Ont)Regel de Zorg of download de hele publicatie.

Er is ook een stroomschema dat je kunt gebruiken bij de vraag: Is een verwijzing nodig?

Voor wie?

Het document is bedoeld voor verwijzers zoals huisartsen en medisch specialisten, en andere professionals die te maken hebben met verwijzingen. Onder meer polikliniekmedewerkers in een ziekenhuis of kliniek en assistentes bij een huisartsenpraktijk. Ook voor patiënten en zorgverzekeraars geeft het document helderheid over de bestaande verwijsafspraken.

Wat vragen we van jou?

Als huisartsen hebben we mede een belangrijke rol bij het verspreiden en in leven houden van deze verwijsafspraken. We vragen je daarom:

  • deze afspraken met jouw praktijk en netwerk te delen.
  • op je eigen website, in de protocollen en andere relevante stukken te bekijken of de informatie in lijn is met de geldende verwijsafspraken conform het document ‘Verwijsafspraken Medisch-specialistische zorg’.
  • voor informatie over verwijsafspraken vanaf nu te verwijzen naar www.ordz.nl/verwijsafspraken

Ook voor de GGZ is er een overzicht met alle verwijsafspraken. Klik hier voor meer informatie.

Betrokken partijen

Het document Verwijsafspraken Medisch-specialistische zorg is tot stand gekomen op initiatief van Ontregel de Zorg in samenwerking met onderstaande partijen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), relatiebeheerders eerste- en tweedelijnszorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hier samen aan gewerkt en onderschrijven de afspraken in dit document.

Nieuws

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom

Stel de pauzeknop jaarverantwoording in voor alle zorgaanbieders. Daarvoor pleit de Eerstelijnscoalitie in haar reactie op de internetconsultatie voor het