Spring naar content

Huisartsenorganisaties uiten zorgen over arbeidsmarkt

Op woensdag 6 juli is er een commissiedebat van de vaste Tweede Kamercommissie VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Als landelijke huisartsenorganisaties hebben we vooraf via een brief om aandacht van de Tweede Kamer gevraagd voor de grote druk op en krapte in de huisartsenzorg. Ook waarschuwen we voor de negatieve impact op de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland.

Update 7 juli 2022

Tijdens het debat in de Tweede Kamer is er vaak gerefereerd aan onze demonstratie voor de huisartsenzorg van vrijdag 1 juli. De actieweek heeft dus geholpen om politieke aandacht te krijgen.

Het ging in het debat veel over administratieve lasten en regeldruk. De Tweede Kamer was het unaniem erover eens dat de administratieve lasten minder moeten worden.

  • CDA-Kamerlid Van den Berg, die vrijdag 1 juli ook aanwezig was op de huisartsendemonstratie, heeft specifiek aandacht gevraagd voor de administratieve lasten bij de huisartsen en heeft aan minister Helder gevraagd welke concrete voorstellen er zijn om wetgeving aan te pakken. Ook heeft zij gepleit voor meer opleidingsplaatsen voor huisartsen en gerichte allocatie van die opleidingsplaatsen in regio’s waar de nood het hoogst is.
  • Kamerlid Den Haan, vorige week nog op werkbezoek bij een huisarts tijdens de actieweek, heeft minister Helder gevraagd wat de minister gaat doen om het tekort aan huisartsen op te vullen.
  • D66-Kamerlid Paulusma, ook op werkbezoek geweest tijdens de actieweek, noemde tijdens het debat de huisartsen het kloppende hart van de zorg en vindt dat ze er alles aan moeten doen om huisartsen te helpen.
  • Ook Kamerlid De Neef (VVD) sprak zijn respect voor de huisartsenzorg uit.

In haar reactie gaf minister Helder aan dat ze de huisartsen erg waardeert en de eerstelijnszorg goed in het vizier heeft. Ook gaf minister Helder aan dat zij de problematiek van de administratieve lasten herkent, maar het lastig vindt om concrete normen te stellen. Ze zei dat huisartsen inderdaad veel last hebben van regeldruk en ze met de huisartsen als eerste in gesprek gaat om de regeldruk aan te pakken.

Als LHV zien we, samen met VPH, NHG en InEen, dat de kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg onder druk staat door onder meer de situatie op de arbeidsmarkt. In de bijgevoegde brief vragen we aandacht voor onder meer:

  • Vereenvoudiging subsidieaanvraag SectorplanPlus
  • Wegnemen barrières voor zij-instromers
  • Investeer in opleidingen voor de huisarts van de toekomst, waarbij er expliciet aandacht is voor maatschappelijk relevant opleiden
  • De noodzaak voor landelijke ondersteuning voor een regionale aanpak, waarbij o.a. meer landelijke sturing is op het regionaal beschikbaar hebben van relevante data

Lees meer

Capaciteit in de huisartsenzorg is een van de topprioriteiten van de LHV, lees meer over de prioriteiten van de LHV in 2022.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen