Spring naar content

In kaart: regionale aanspreekpunten bij vastlopen verwijzing naar ggz

Voor veel huisartsen is het herkenbaar: je hebt een patiënt die urgente zorg nodig heeft in de ggz, maar je loopt vast met de verwijzing, omdat er geen (geschikte) plek beschikbaar is. Er zijn verschillende regionale initiatieven opgezet om te zorgen dat patiënten met complexere psychische vragen sneller op de juiste plek belanden. Die zijn nu in één overzicht bij elkaar gebracht, zodat je kunt vinden bij wie jij als huisarts kunt aankloppen in jouw regio.

Regionale overlegtafels en doorzettingsmacht

Voor situaties waarbij een patiënt een complexe hulpvraag heeft, maar de zorg niet via de reguliere weg is gelukt, zijn er regionale samenwerkingen opgezet die doorzettingsmacht hebben en waar je als huisarts-verwijzer contact mee kunt opnemen. Die zijn er in twee vormen/tredes:

  • Regionale overlegtafels/transfertafels. Als huisarts kun je daar een patiëntencasus inbrengen, er wordt beoordeeld welke zorg nodig is, waarna een van de aanwezige zorgaanbieders de zorg overneemt.
  • Bovenregionale overleggen. Als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en schip dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, kunnen professionals de hulp inroepen van verschillende regionale en bovenregionale structuren, om samen tot oplossingen te komen.

Biedt dit geen soelaas, dan kan worden opgeschaald naar bovenregionaal bestuurlijk niveau (trede 3). Uiteindelijk kan de situatie zelfs geëscaleerd worden tot aan de minister (trede 4), om te zorgen dat een patiënt wel in zorg wordt genomen. Meer uitleg hierover vind je op de website van Weg van de wachtlijst.

Kaart met contactpersonen per regio

De regionale tafels en hoe je daar mee in contact komt, zijn bij lang niet alle huisartsen bekend. Op verzoek van de LHV is er daarom een overzicht gemaakt van alle regionale initiatieven en de contactpersonen voor huisartsen. Je kunt per gemeente de contactgegevens vinden.

Let op: niet in alle regio’s zijn alle gegevens bekend.

Dit overzicht is gemaakt in opdracht van ‘Weg van de wachtlijst’, waar de LHV deelnemer aan is. Zodat huisartsen sneller de weg weten te vinden als zij problemen ondervinden met verwijzen.

Lees meer

Meer informatie over ggz in de praktijk lees je in ons thema.

Nieuws

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Voor veel huisartsen is het herkenbaar: je hebt een patiënt die urgente zorg nodig heeft in de ggz, maar je

Wat zijn de vraagstukken waar je als huisarts mee te maken hebt bij patiënten met psychische klachten? Wat zijn de