Spring naar content
Afdeling Midden-Nederland

Input van de afdeling Midden-Nederland voor de Landelijke Ledenvergadering

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging voor Meer tijd voor de patiënt vanaf 2024 te borgen en te zorgen voor een technische uitwerking die geen extra administratieve lasten met zich meebrengt.

Minister Kuipers heeft dit immers glashelder toegezegd in zijn brief van 15 september.

Bereikbaarheid

Ander belangrijk punt is een aanpassing van de richtlijn telefonische bereikbaarheid. Op dit moment is de richtlijn dat praktijken tenminste 6 uur per dag telefonisch bereikbaar moeten zijn. Door de arbeidsmarktproblematiek is dit voor sommige praktijken niet goed haalbaar, zeker ook voor solopraktijken die een middag in de week dicht zijn.

De ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel van het hoofdbestuur om de verplichte bereikbaarheid te beperken tot 4 uur per dag, met het dringende advies in ieder geval tussen 8:00 en 10:00 uur en tussen 15:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar te zijn. Wij steunden nog het amendement om het advies voor de middag te verplaatsen naar het tijdsslot tussen 14:00 en 16:00 uur. Hiervoor was echter geen meerderheid.

Covid vaccinaties

Een duidelijk standpunt van de landelijke ledenvergadering was er ook over de vraag of VWS opnieuw bij de LHV kan aankloppen voor overleg over een rol van de huisartsen bij de verwachte nieuwe vaccinatieronde voor covid in de komende herfst. Het antwoord was “Nee”, zoals wij ook met het afdelingsberaad hadden besproken een week voor de vergadering.

Input

Voor de volgende landelijke ledenvergadering – op 26 september – zullen we opnieuw overleggen met het afdelingsberaad. Alle leden kunnen echter hun input geven. Twee weken voor de vergadering zijn de stukken voor alle leden beschikbaar via de LHV-website. Heb je vragen of adviezen voor het ambassadeursteam, neem dan contact op via secretariaatmn@lhv.nl of via een van de ambassadeurs.

Nieuws

Heb jij interesse in een apotheekhoudende huisartspraktijk of recent een apotheekhoudende praktijk overgenomen? Meld je dan aan voor de eendaagse

Een inspirerende najaarsavond over toekomstbestendig samenwerken: Ga voor een stevige basis en schrijf je in voor deze (gratis) avond en

Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van