Spring naar content
Afdeling Midden-Nederland

Jaarplan 2024 Afdeling Midden-Nederland: graag jullie input

Hierbij delen we graag het concept-Jaarplan 2024 van de LHV-afdeling Midden-Nederland met jullie. Als ambassadeursteam blikken we terug op een startjaar waarin we de democratie binnen de afdeling nieuwe handen en voeten hebben gegeven, de stem van onze leden hebben laten horen aan de landelijke tafels en hebben gewerkt aan het verbinden van de huisartsen en hun belangen binnen de regio. Vanaf januari traden Carine Westerweel en Bernard Leenstra aan als nieuwe ambassadeurs. In september bracht Marie Annet Vollebregt het team op sterkte.

Jaarplan 2024 Afdeling Midden-Nederland

Vooruitblik 2024

Vooruitblikkend naar volgend jaar willen we meenemen wat goed werkt – intensieve en inspirerende discussies met het afdelingsberaad, goede samenwerking met de regionale huisartsenorganisaties, impact op het beleid van de landelijke LHV en vooral een energieke en goede samenwerking binnen het team. Vanuit die kracht willen we het werk aanpakken wat er nog ligt. Want tevreden zijn we niet.

Belangrijke issues liggen op het terrein van de landelijke LHV, zoals het strijden voor een bekostiging van de huisartsenzorg die recht doet aan de werkelijke kosten van praktijkvoering en het werk dat moet worden verzet. Of het realiseren van een helder omschreven aanbod huisartsenzorg in relatie tot andere zorg- en hulpverleners– oftewel hoe zorgen we dat onze patiënten passende zorg krijgen, zonder dat alles op het bordje van de huisarts komt. Als ambassadeurs brengen we de input van de leden van onze afdeling in op de landelijke tafels.

Niet tevreden zijn we ook met de zichtbaarheid van de afdeling en de mate waarin we onze leden bereiken. Het organiseren van een groot event voor al onze 1600 leden is mislukt. Dus we moeten echt zoeken naar betere manieren om ook de minder bestuurlijk actieve of geïnteresseerde collega’s te bereiken.

Projecten

Daarnaast zien we veel werk voor ons bij het direct behartigen van de belangen van onze leden. Zo zien we veel oneigenlijke vragen en klussen op het bord van huisartsen belanden of reclames of voorlichting die patiënten naar de huisarts sturen waar eigenlijk geen meerwaarde van kan worden verwacht. Volgend jaar willen we samen met de afdelingen Rotterdam en Den Haag met het project Passende Zorg deze issues concreet gaan aanpakken. Bernard Leenstra is onze “frontman” op dit terrein.

Focust het project Passende Zorg deels op wat we NIET willen, met het project Fellowship gaat het erom wat we WEL willen; dat het weer vanzelf spreekt dat je als huisarts persoonlijke continuïteit kunt bieden aan een vaste populatie, als je dat wilt. Praktijkhouderschap of patiënthouderschap moet haalbaar en aantrekkelijk zijn. Het komende jaar willen we een Fellowship ontwikkelen voor pas afgestudeerde aios, die zo op een gestructureerde manier kunnen kennismaken met het praktijkhouderschap. Carine Westerweel is trekker van dit project.

Met de keuze voor deze twee projecten willen we focus brengen in ons werk. Daarnaast trekken we de bestaande lijnen door. Ten eerste is dat de deelname aan het overlegteam met Zilveren Kruis – Marie Annet Westerweel heeft het stokje hiervoor overgenomen van Bernard Leenstra. Ten tweede de lijn van deelname aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en samenwerking met de regionale huisartsenorganisaties, waarvoor Esther van Osselen de portefeuille beheert

Dit alles ter introductie van ons jaarplan 2024. Jullie input, vragen, ideeën zijn van harte welkom op secretariaatmn@lhv.nl

Met vriendelijke groeten,

Bernard Leenstra, Marie Annet Vollebregt, Carine Westerweel, Esther van Osselen

LHV-ambassadeurs Afdeling Midden-Nederland

Nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf donderdag 22 februari bij LHV-leden op de mat. Tilly Groot, huisarts in