Spring naar content

Landelijke aanpak medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op dit moment worden in Nederland de eerste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Gisteren werd bekend dat door het kabinet een landelijke crisisorganisatie wordt ingericht vanwege de verwachte grootschalige opvang. Deze organisatie bereidt onder andere een centrale aanpak voor om de medische zorg voor de vluchtelingen te regelen. Deze landelijke aanpak geldt ook voor de huisartsenzorg. De LHV is hier met een aantal partijen bij betrokken. We houden u hiervan op de hoogte.

Met dit bericht informeren we u ook over onderstaande regeling die van toepassing is voor onverzekerde Oekraïense vluchtelingen.

Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

Voor vluchtelingen uit Oekraïne die onverzekerd zijn en bijvoorbeeld thuis verblijven bij familie en vrienden heeft het ministerie van VWS laten weten dat voor hen onderstaande regeling van toepassing is:

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Let op: apotheekhoudende huisartsen kunnen voorgeschreven medicatie uit het Zvw-basispakket ook via deze regeling declareren.

Deze regeling zorgt helaas voor een enorme administratieve klus. De LHV is hier samen met een aantal andere partijen over in gesprek met het ministerie van VWS.

Bekijk ook

Bekijk ook het bericht van de KNMG: Artsen wereldwijd: ‘Laat artsen in Oekraïne hun werk doen’.

Lees meer

Alles over huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u in ons thema.

Nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf donderdag 22 februari bij LHV-leden op de mat. Tilly Groot, huisarts in