Spring naar content

Huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Ook in Nederland worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De verwachting is dat het om veel mensen gaat die langere tijd in Nederland zullen verblijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en alles wat daarbij komt kijken, waaronder de medische zorg. Op deze pagina houden we je op de hoogte.

De LHV pleitte eerder samen met een aantal partijen, waaronder InEen, voor een landelijke coördinatie van de huisartsenzorg. Aan het ministerie van VWS hebben we duidelijk gemaakt dat een aantal zaken goed en werkbaar ingeregeld moet worden:

  1. Een landelijk systeem voor het medisch dossier in de gemeentelijke opvanglocaties waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld.  
  2. Vergoeding van de inzet van huisartsen, waarbij de administratieve lasten beperkt blijven. Zie ons bericht.
  3. Voldoende beschikbaarheid (telefonische) tolken en de vergoeding hiervan. Zie ons bericht.
  4. Een triage telefoonlijn voor de ANW uren. Om de druk op de HAP en SEH te verminderen.

Nieuws

Vanaf 1 december worden Oekraïense vluchtelingen weer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Vanwege hun status en (verwachte) langere verblijfsduur heeft het ministerie

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

Vanaf nu kun je gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Meer nieuws

Veelgestelde vragen

De gemeenten waar vluchtelingen worden opgevangen zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de huisartsenzorg. De gemeente kan een beroep doen op de GGD GHOR.

Meer informatie vind je in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

Naast opvang in grootschalige locaties verblijven vluchtelingen bijvoorbeeld ook bij particulieren. Wanneer je aan hen zorg verleent, dan registreer je hen als passant.

Voor de grootschalige opvang is het streven om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Bijvoorbeeld in samenwerking met gepensioneerde huisartsen.  

  • Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. 
  • Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als de bestaande regeling voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.
  • Je declareert de zorgkosten via het reguliere declaratiesysteem bij zorgverzekeraar DSW. Meer informatie vind je hier. Meer informatie over de RMO vind je hier.

Let op: voor apotheekhoudende huisartsen geldt dat zij medicatie ook via dezelfde regeling kunnen declareren. Er worden ook bepaalde geneesmiddelen buiten het basispakket vergoed. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Voor Oekraïense ontheemden die géén BSN hebben, blijft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) beschikbaar. Je kunt hiervoor het tarief ’tijdelijk in Nederland verblijvende patiënten zonder Nederlandse basisverzekering’ in rekening brengen of het passantentarief. Voor het indienen van declaraties hoeft vanaf heden geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden van de GGD GHOR.

Meer informatie  
Meer informatie, een Q&A en factsheet vind je op deze pagina: Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en gezondheid | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht bij iedere apotheek, ook bij apotheekhoudende huisartsen. Voorgeschreven medicatie kan via de RMO gedeclareerd worden. Er worden ook bepaalde geneesmiddelen buiten het basispakket vergoed. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Vanaf 1 december 2022 worden Oekraïense vluchtelingen weer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Vanwege hun status en (verwachte) langere verblijfsduur heeft het ministerie van VWS besloten dat zij vanaf dan gefaseerd via het RIVM uitnodigingen ontvangen voor deelname aan deze onderzoeken. Veel Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels langere tijd in Nederland en zijn ingeschreven in de gemeente waar zij verblijven. De verwachting is dat zij (nog) langer zullen blijven. Dit vergroot de medische noodzaak om Oekraïners, die vallen binnen de leeftijdsdoelgroepen van de bevolkingsonderzoeken, vanaf 1 december uit te nodigen.

Het RIVM heeft op zijn website voor deze groep informatie opgenomen over het hoe en waarom van de bevolkingsonderzoeken en dat deelname vrijwillig is.  

  • De ondersteuning bestaat uit Oekraïense en of Russische vertaaldiensten, eventueel ondersteund door taalhulpen (die niet de officiële status van tolk hebben).
  • Lees de werkwijze van GlobalTalk goed door voordat je een tolk inschakelt.
  • Je kunt een tolk aanvragen via 088 25 55 222

Voor apotheekhoudende huisartsen