Spring naar content

Huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Ook in Nederland worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De verwachting is dat het om veel mensen gaat die langere tijd in Nederland zullen verblijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en alles wat daarbij komt kijken, waaronder de medische zorg. De LHV is samen met een aantal partijen betrokken bij de landelijke aanpak voor de huisartsenzorg. Op deze pagina houden we u op de hoogte.

De LHV pleit samen met een aantal partijen, waaronder InEen, voor een landelijke coördinatie van de huisartsenzorg. Aan het ministerie van VWS hebben we duidelijk gemaakt dat een aantal zaken goed en werkbaar ingeregeld moet worden:

 1. Een landelijk systeem voor het medisch dossier in de gemeentelijke opvanglocaties waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld.  
 2. Vergoeding van de inzet van huisartsen, waarbij de administratieve lasten beperkt blijven. Zie ons bericht van 7 juli.
 3. Voldoende beschikbaarheid (telefonische) tolken en de vergoeding hiervan. Zie ons bericht van 16 juni.
 4. Een triage telefoonlijn voor de ANW uren. Om de druk op de HAP en SEH te verminderen.

Nieuws

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

Vanaf nu kunt u gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij

Meer nieuws

Veelgestelde vragen

De gemeenten waar vluchtelingen worden opgevangen zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de huisartsenzorg. De gemeente kan een beroep doen op de GGD GHOR.

Meer informatie vindt u in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

Naast opvang in grootschalige locaties verblijven vluchtelingen bijvoorbeeld ook bij particulieren. Wanneer u aan hen zorg verleent, dan registreert u hen als passant.

Voor de grootschalige opvang is het streven om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Bijvoorbeeld in samenwerking met gepensioneerde huisartsen.  

 • Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. 
 • Vanaf 1 augustus 2022 staat het Burgerservicenummer van de ontheemde  in de verzekeringsgegevens. Vanaf dat moment kunt u  declareren.
 • Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als de bestaande regeling voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.
 • U declareert de zorgkosten via het reguliere declaratiesysteem bij zorgverzekeraar DSW. Meer informatie vindt u hier. Meer informatie over de RMO vindt u hier.

Let op: voor apotheekhoudende huisartsen geldt dat zij medicatie ook via dezelfde regeling kunnen declareren. Er worden ook bepaalde geneesmiddelen buiten het basispakket vergoed. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Voor Oekraïense ontheemden die géén BSN hebben, blijft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) beschikbaar. U kunt hiervoor het tarief ’tijdelijk in Nederland verblijvende patiënten zonder Nederlandse basisverzekering’ in rekening brengen of het passantentarief. Voor het indienen van declaraties hoeft vanaf heden geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden van de GGD GHOR.

Meer informatie  
Meer informatie, een Q&A en factsheet vindt u op deze pagina: Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en gezondheid | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht bij iedere apotheek, ook bij apotheekhoudende huisartsen. Voorgeschreven medicatie kan via de RMO gedeclareerd worden. Er worden ook bepaalde geneesmiddelen buiten het basispakket vergoed. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Vanaf 1 december worden Oekraïense vluchtelingen weer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Vanwege hun status en (verwachte) langere verblijfsduur heeft het ministerie van VWS besloten dat zij vanaf dan gefaseerd via het RIVM uitnodigingen ontvangen voor deelname aan deze onderzoeken. Meer informatie

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Zij ontvangen een burgerservicenummer (BSN) en hebben daardoor een andere status in vergelijking met andere groepen vluchtelingen. Vanwege deze status hebben zij onder andere ook automatisch recht op deelname aan bevolkingsonderzoeken. 

 • De ondersteuning bestaat uit Oekraïense en of Russische vertaaldiensten, eventueel ondersteund door taalhulpen (die niet de officiële status van tolk hebben).
 • Lees de werkwijze van GlobalTalk goed door voordat u een tolk inschakelt.
 • U kunt een tolk aanvragen via 088 25 55 222

Voor apotheekhoudende huisartsen