Spring naar content

Landelijke ledenvergadering bijgepraat over zorgakkoord

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor ondertekening van het Integrale Zorgakkoord die in de landelijke ledenvergadering op 12 september zijn gesteld. Het bestuur heeft de ambassadeurs in de ledenvergadering daarover bijgepraat.

Huisartsen tijdens de manifestatie op 1 juli 2022 op het Malieveld.

Na het besluit van de ledenvergadering op maandag 12 september waarin wij tegen het zorgakkoord ‘Nee, tenzij’ hebben gezegd, heeft minister Kuipers opnieuw alle partijen uitgenodigd die in de afgelopen periode betrokken waren bij de gesprekken over het Integrale Zorgakkoord.

Wij zijn dinsdag 13 september naar Den Haag gegaan om allereerst een toelichting op ons besluit tot ‘Nee, tenzij’ tegen het zorgakkoord te geven. We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen doordrongen zijn van de urgentie daarvan. Over onze afwegingen en de randvoorwaarden hebben we dan ook lang met alle partijen gesproken.

Concrete invulling voorwaarden

We hebben met de huisartsen in de ledenvergadering gedeeld wat we de afgelopen dagen met het ministerie van VWS, ZN en de NZa hebben besproken. Er is een duidelijke positieve beweging vanuit de andere partijen, dit kan perspectief bieden. Minister Kuipers heeft ons hierover vandaag nog een brief gestuurd. De ledenvergadering heeft daarvan kennis genomen.

Mogelijk zijn de voorwaarden die afgelopen maandag 12 september in de ledenvergadering zijn geformuleerd, snel (en sneller dan binnen 3 maanden) concreet ingevuld. Zodat we als huisartsen dan met vertrouwen het Integraal Zorgakkoord kunnen tekenen. De ledenvergadering besluit daarover in december en mogelijk eerder.

We houden u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Nieuws

Geen items gevonden