Spring naar content

Ledenpeiling: Integraal Zorgakkoord

Vrijdagavond 2 september is de laatste versie van het Integraal Zorgakkoord  (IZA) beschikbaar gekomen. Vanaf zaterdag 3 september tot donderdag 8 september ligt dit akkoord voor aan de leden van de LHV en VPH. De LHV-leden geven via de peiling individueel hun advies aan de LHV-ambassadeurs. Op maandag 12 september nemen de afgevaardigde ambassadeurs in de landelijke ledenvergadering het besluit of de huisartsen het akkoord gaan tekenen of niet.

In de laatste berichten las u dat het bestuur zich ernstig zorgen maakte over het behalen van resultaten op de door de landelijke ledenvergadering aangewezen focuspunten: Meer Tijd voor de Patiënt en ANW. En op het punt dat voor alle afspraken geldt: concreet en afdwingbaar. Ook zijn er zorgen over de positie van zorgverleners ten opzichte van de groeiende invloed van de zorgverzekeraars. Op deze punten zijn in deze laatste versie stappen gezet, waardoor we dit akkoord aan u kunnen voorleggen en bespreken in de landelijke ledenvergadering.

De peiling

We hebben de definitieve tekst van het zorgakkoord langs onze eisen/oplossingen gelegd. Die oplossingen zijn de punten waarmee wij van het begin af aan tafel hebben gezeten en die u kunt terug lezen in de factsheet of in de notitie “Met de vuist op tafel”. We hebben een korte analyse gemaakt van hoe het IZA ‘scoort’ op onze inzet. Die inzet en de resultaten hebben we in de peiling naast elkaar gezet zodat u makkelijk kunt zien welke afspraken er zijn gemaakt. Het hele akkoord beslaat namelijk 135 pagina’s en we kunnen ons voorstellen dat u geen tijd heeft om dit te lezen. Vervolgens kunt u uw eigen afweging maken vanuit uw eigen situatie en daarmee de ledenvergadering adviseren.

Vervolg

We hebben slechts beperkt de tijd om een besluit te nemen, want de ondertekening is door VWS gepland op 14 september a.s. We vragen u daarom uiterlijk donderdag 8 september voor 12:00 uur de peiling in te vullen. Op maandag 12 september bespreekt de landelijke ledenvergadering het akkoord, en het advies van de leden hierover, en neemt zij een besluit. We berichten u daar dan zo snel mogelijk over.

Nieuws

Geen items gevonden