Spring naar content

Hoofdlijnenakkoord en Integraal zorgakkoord

Een Integraal Zorgakkoord (IZA), daarover lopen sinds 12 april 2022 de gesprekken met de zorg. Als huisarts heeft u te maken met alle zorgverleners en een integraal akkoord biedt de kans om de samenwerking rond de praktijk te verbeteren. De LHV zit samen met InEen aan tafel en neemt uw geluid mee. Lees op deze pagina meer over IZA, de inzet van de huisartsen en de planning.

Nieuws over het integraal zorgakkoord

Minister Ernst Kuipers heeft 10 mei 2022 een brief over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord aan de Tweede Kamer gestuurd.

Huisartsen hebben nu concrete oplossingen nodig voor de problematiek van elke dag. Dat zeggen LHV en VPH aan de onderhandeltafel

De huisartsenzorg staat onder te grote druk en dat moet écht veranderen, willen we deze behouden voor de toekomst. Voor

Wat is onze inzet?

De inzet bij deze bespreking bevat geen verrassingen. Het zijn de punten waar elke huisarts tegen aanloopt. De inzet waar wij mee aan tafel gaan is:

 • Meer tijd voor de patiënt
  Noodzakelijk omdat de zorg voor en rondom kwetsbare patiënten goed geregeld en geleverd moet worden. Patiënten en zorgverleners hebben dan meer tijd om samen te beslissen over vervolgzorg, wel of niet doorbehandelen, veranderen van leefstijl, levenseindevraagstukken. Het realiseren van meer tijd voor patiënten en zorgverleners is een directe investering in preventie en de juiste zorg op de juiste plek.
 • Herijken bekostiging
  Het bekostigingsmodel van de huisartsenzorg is te ingewikkeld geworden en moet herijkt worden op het huidige basistakenpakket en het huidige kostenniveau. De praktijkkosten en de werkdruk lopen op ten opzichte van de inkomsten.
 • Acute zorg
  In de acute huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden, (in combinatie met de huisartsenpraktijken overdag) zullen het beheersen van de werkdruk, het efficiënt inzetten van schaarse capaciteit en het optimaal inzetten van digitale middelen (bijvoorbeeld zelftriage of beslisondersteuning), het vormgeven van geïntegreerde spoedposten en zorgcoördinatie de komende jaren de agenda bepalen.
 • Digitalisering
  De LHV ziet betere gegevensuitwisseling als randvoorwaarde voor passende zorg.
 • Organisatie en infrastructuur
  Huisartsen en praktijken in de wijk worden ondersteund en ontzorgd.

Tijdlijn VWS 2022

Hieronder ziet u de tijdlijn die het ministerie van VWS voor ogen heeft voor 2022.
(geüpdatet 4 mei 2022)

Fase 4 – completeren – 20 juni – 8 juli

Finaliseren van onderhandelingen en accorderen. IZA 3.0, accorderen, ondertekening.

Fase 3 – reflecteren – 3 juni – 17 juni

Onderhandelen per sector. Verzamelen en verwerken van reacties op IZA 1.0. Onderhandelen over IZA 2.0 in 12-uur sessie. VWS verwerkt feedback, IZA 2.0.

Fase 2 – concretiseren – 13 april – 20 mei

Concreet maken onderwerpen voor samenwerking per thema. Concretiseren budgettaire kaders. Onderhandelen per thema, IZA 1.0.

Fase 1 – inventariseren – tot 13 april

Geven van kaders voor IZA, vaststellen van thema’s, verkennen van belangen, waar partijen elkaar nodig hebben en kunnen helpen. Verkennende gesprekken, 24-uur sessie.

De kracht van de huisartsenzorg

De huisartsenzorg is de basis van de gezondheidszorg in Nederland. Voor maar 20 euro per maand kunnen 17 miljoen mensen elke dag bij de huisarts terecht. Patiënten waarderen de zorg van de huisarts en zijn team. De huisarts lost 94% van de klachten van patiënten die de praktijk bezoeken, samen met die patiënt passend op. Ook tijdens de coronacrisis is de huisartsenzorg zoveel mogelijk door gegaan. 

Wat maakt de huisartsenzorg zo bijzonder?

 1. De huisarts is dichtbij, bekend, luistert en is toegankelijk en betrouwbaar.
 2. De huisarts levert met zijn team kwaliteit op basis van de laatste stand van de wetenschap en praktijk en werkt nauw samen met collega-huisartsen, andere zorgprofessionals en sectoren in de zorg.
 3. De huisarts werkt kleinschalig in en met een team waar iedereen elkaar kent, professioneel autonoom, met ruimte voor eigen invulling en ondernemerschap, eigentijds en modern. De huisartsen hebben zich regionaal georganiseerd en worden efficiënt en effectief ondersteund door lokale en regionale organisaties.
 4. De huisarts is met zijn team een inspirerende gids in zorg én welzijn, kent en levert context zowel voor patiënten als voor partners in de keten en kijkt met de patiënt wat wel en niet zinvol is.
 5. De huisarts biedt continuïteit van zorg, een stabiele (terugval-)basis en medisch-generalistische zorg zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren.
 6. De huisarts draagt bij aan het overbruggen van gezondheidsverschillen, duurzaamheid en de veerkracht in onze maatschappij.

Blogs van bestuurders

Koester het kleinschalige

Zo’n eerste column in het begin van een nieuw jaar is een uitgelezen moment om vooruit te blikken. En met

Wat was het hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022

Download de samenvatting van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 of lees de hele tekst