Spring naar content

LHV-congres voor apotheekhoudende huisartsen beoordeeld met een 8,0

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!  

De commissie en medewerkers van de Apotheekhoudende Afdeling kijken terug op een goed bezochte en heel geslaagde dag. Naast het plenaire deel van de het congres werden onder andere de inhoudelijke workshops over medicatiegebruik na bariatrische chirurgie en geneesmiddelcascades in de eerste lijn als goed, verdiepend en waardevol ervaren. We hebben het voornemen om over 2 jaar opnieuw een congres te organiseren. Wij hopen je daar dan weer te ontmoeten!    

Nieuws

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gaat definitief niet door. LHV en NHG hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!

Uitvraag KIF gestart

De uitvraag van KIF is gestart en loopt door tot en met maandag 15 mei. Het invullen van de enquête