Spring naar content

LHV-congres voor apotheekhoudende huisartsen beoordeeld met een 8,0

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!  

De commissie en medewerkers van de Apotheekhoudende Afdeling kijken terug op een goed bezochte en heel geslaagde dag. Naast het plenaire deel van de het congres werden onder andere de inhoudelijke workshops over medicatiegebruik na bariatrische chirurgie en geneesmiddelcascades in de eerste lijn als goed, verdiepend en waardevol ervaren. We hebben het voornemen om over 2 jaar opnieuw een congres te organiseren. Wij hopen je daar dan weer te ontmoeten!    

Nieuws

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek