Spring naar content

LHV en VPHuisartsen vechten tarieven huisartsenzorg 2023 aan in beroep

LHV en VPHuisartsen zien belangrijke pijnpunten in de Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en tekenden bezwaar aan. Het bezwaar is door de NZa ongegrond verklaard. LHV en VPHuisartsen nemen juridische vervolgstappen en gaan gezamenlijk in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). 

Eind maart 2023 ontvingen we van de NZa de beslissing op het bezwaar dat de LHV met VPHuisartsen in de zomer van 2022 indienden tegen de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg 2023. Onze bezwaren waren gericht tegen: 

  • de hoogte c.q. kostendekkendheid van de maximumtarieven in de Prestatie- en tariefbeschikking 2023, en 
  • het schrappen van de mogelijkheid om intensieve zorg te kunnen declareren bij visites aan patiënten met (een verdenking op) een COVID-besmetting.  

Onze bezwaren zijn door de NZa ongegrond verklaard. Lees hier de volledige beslissing op het bezwaar. De motivering van de beslissing van de NZa om onze bezwaren ongegrond te verklaren is echter erg mager en gaat in sommige gevallen zelfs uit van onjuiste veronderstellingen. Daarom is er na een zorgvuldige afweging besloten om beroep in te stellen tegen de beslissing van de NZa, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). 

Met de huidige grote druk op de huisartsenzorg is het extra belangrijk dat er geen nieuwe problemen worden gecreëerd. De tarieven zijn onvoldoende dekkend vanwege de sterk gestegen praktijkkosten. Laten we dus niet op een kostenonderzoek wachten: de tarieven moeten tussentijds omhoog.

Aard Verdaasdonk, voorzitter a.i.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bekostiging, de NZa en wat de rol van de LHV als belangenbehartiger hierbij is? Neem dan deel aan het LHV-webinar bekostiging huisartsenzorg. Het webinar is een vervolgstap in het verenigingsproces om samen met leden te praten over de bekostiging in 2025. 

Geef je nu op voor het webinar en laat via onderstaande link weten dat je erbij bent. 

Webinar bekostiging huisartsenzorg 

  • Woensdagavond 10 mei aanvang 20:00   
  • Doe mee met het LIVE webinar Bekostiging huisartsenzorg.  
  • Je kunt voorafgaand aan en tijdens het webinar vragen stellen aan Ad Vermaas en Marjolein van Harten, (senior) beleidsmedewerkers bij de LHV.  
  • Het webinar duurt max 1,5 uur en wordt geaccrediteerd met 1 punt.   
  • Deelname is alleen voor LHV-leden. 

Nu al meer lezen?

Lees het Dokter artikel ‘Verbetering bekostiging huisartsenzorg: wat ligt er op tafel?’

Nieuws

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van

De NZa heeft op 1 juli de nieuwe tarieven gepubliceerd voor 2025. Deze tarieven zijn berekend op basis van het

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 op haar website gepubliceerd. De nieuwe tarieven voor de