Spring naar content

Mariëtte Willems benoemd als nieuw bestuurslid

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV heeft huisarts Mariëtte Willems benoemd als lid van het landelijk bestuur. LHV-voorzitter Marjolein Tasche: ‘We zijn heel blij met de komst van Mariëtte in het bestuur. Haar ervaring, expertise en persoon zijn waardevol voor ons als bestuur en LHV als totaal. We zien uit naar een succesvolle samenwerking!’

Het startpunt voor de werving van een nieuwe bestuurder was een oproep in de Landelijke Ledenvergadering, waarbij de LHV-ambassadeurs aandacht vroegen voor diversiteit en evenwicht in de bestuurssamenstelling. Daarop besloot Guus Jaspar zijn bestuursfunctie eerder neer te leggen om ruimte te maken voor een representatiever landelijk bestuur.

De Landelijke Ledenvergadering is akkoord gegaan met het profiel van de nieuwe bestuurder, waarin stond welke diversiteit, capaciteiten en ervaring er idealiter in het bestuur aanwezig zijn. In het profiel was ervaring en affiniteit met ICT een belangrijke vereiste. Met dit profiel zijn we een gerichte zoektocht gestart naar een nieuw huisarts-bestuurslid voor het landelijke bestuur van de LHV. Hier is het profiel van waarnemend huisarts Mariëtte Willems uitgekomen.

Mariëtte kijkt uit naar haar nieuwe functie als LHV-bestuurder: ‘Met de toenemende uitdagingen in de zorg is een sterke huisartsenzorg, waarin een dokter kan dokteren en het contact met de patiënt centraal staat, essentieel. Om dit te behouden en te versterken, moeten we samenwerken, duidelijke keuzes maken en innoveren. Ik zet mij hier als LHV- bestuurder graag voor in.’

Benoemingscommissie

De benoemingscommissie bestaat uit LHV-ambassadeurs en bestuursleden. Zij stelden Mariëtte voor aan de Ledenvergadering. De benoemingscommissie draagt met Mariëtte Willems een kundige collega aan voor het bestuur. Voorzitter van de benoemingscommissie Maurits Westein: ‘De benoemingscommissie draagt met veel vertrouwen en enthousiasme Mariëtte Willems voor als kandidaat voor de vacature binnen het landelijk bestuur. De keuze voor Mariëtte Willems was uiteindelijk geen moeilijke beslissing. Mariette heeft bestuurlijke ervaring, ook binnen de LHV. Zij is bijzonder goed thuis in de ICT, wat haar belangrijkste portefeuille binnen het bestuur zal worden. Ze is waarnemend huisarts met korte lijntjes naar de jongere collega’s. Ze is slim, enthousiast en niet bang om haar mening goed neer te zetten.’

Mariëtte Willems is waarnemend huisarts in Haarlem. Met de komst van Mariëtte is het landelijk bestuur van de LHV weer compleet en representatief.

Meer over het bestuur van de LHV

Nieuws

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV heeft huisarts Mariëtte Willems benoemd als lid van het landelijk bestuur. LHV-voorzitter Marjolein Tasche:

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Het voorstel tot fusie van LHV en VPH kreeg op 7 februari bij stemming niet de vereiste 75% meerderheid van