Spring naar content

Bestuur en directie

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft de LHV naast een professioneel bureau ook vijf bestuursleden met ruime ervaring en een groot netwerk in de zorg. Maak hier kennis met onze bestuursleden.

Onze bestuursleden

Vacature voorzitter

De LHV is op zoek naar een nieuwe voorzitter, die het huidige bestuur van 4 huisarts-bestuursleden aanvult. Lees meer over de functie en hoe je kunt solliciteren via de knop.

Hoe werkt het bestuur?

Op de voorzitter na combineren al onze bestuursleden hun bestuurswerk met het werken als huisarts. Zij kennen de praktijk dus als geen ander. In het bestuur hebben ze allemaal een eigen inhoudelijk aandachtsgebied. De taken van het bestuur bestaan onder andere uit:

  • bepalen van het algemene beleid van de vereniging
  • toezicht op het beheer van de organisatie
  • gesprekspartner voor politici en zorgverzekeraars
  • woordvoerder in de media

De Landelijke Ledenvergadering stelt bij elke benoeming opnieuw het profiel voor elk bestuurslid vast en benoemt het bestuur. De bestuursleden leggen aan die Landelijke Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is nog eenmaal herkiesbaar.

Het bestuur vergadert eens per twee weken. Je kunt het LHV-bestuur bereiken via bestuurssecretariaat@lhv.nl.

Onze directie

Vanaf 1 februari 2023 is Karel Rosmalen tijdelijk directeur van de LHV. Als directeur stuurt hij het verenigingsbureau aan. En vormt de verbinding tussen het landelijk bestuur en de medewerkers van de LHV. De directeur neemt deel aan de landelijke bestuursvergaderingen.

De directie is bereikbaar via directiesecretariaat@lhv.nl.

Karel Rosmalen, directeur a.i.