Spring naar content

Bestuur en directie

Het LHV-bestuur draagt zorg voor de algemene leiding van de vereniging en is het gezicht van de vereniging richting stakeholders en de media. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en ervaren huisarts-bestuurders met ieder een eigen aandachtsgebied. Maak hier kennis met onze bestuursleden.

Onze bestuursleden

Hoe werkt het bestuur?

Op de voorzitter na combineren al onze bestuursleden hun bestuurswerk met het werken als huisarts. Zij kennen de praktijk dus als geen ander. In het bestuur hebben ze allemaal een eigen inhoudelijk aandachtsgebied. De taken van het bestuur bestaan onder andere uit:

  • bepalen van het algemene beleid van de vereniging
  • toezicht op het beheer van de organisatie
  • gesprekspartner voor politici en zorgverzekeraars
  • woordvoerder in de media

De Landelijke Ledenvergadering stelt bij elke benoeming opnieuw het profiel voor elk bestuurslid vast en benoemt het bestuur. De bestuursleden leggen aan die Landelijke Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is nog eenmaal herkiesbaar.

Het bestuur vergadert eens per twee weken. Je kunt het LHV-bestuur bereiken via bestuurssecretariaat@lhv.nl.

Het bestuur wordt ondersteund door het bureau van de LHV, waar medewerkers uit allerlei disciplines werken aan belangenbehartiging en dienstverlening. Meer over het LHV-bureau.