Spring naar content

Meer details over declaratie boostervaccinaties bekend

Het proces om te zorgen dat huisartsen hun werkzaamheden voor de eerste boostercampagne kunnen declareren, verloopt traag. Pas op 24 maart 2022 is er door VWS definitief akkoord gegeven op alle bepalingen en kan het declaratieportaal worden gemaakt. Het daadwerkelijke declareren lijkt pas eind april te kunnen starten.  

Als LHV zijn we niet blij met deze gang van zaken. Afgelopen december zijn huisartsen gevraagd om op korte termijn een bijdrage te leveren aan de boostercampagne. Velen hebben dat snel opgepakt in het belang van hun kwetsbare patiënten, zoals de niet-mobiele thuiswonenden.

De bijbehorende tarieven voor die werkzaamheden zijn wij als LHV in december al overeengekomen met de overheid. En er is ook nog steeds een klein restant van de activiteiten van huisartsen bij de COVID-vaccinaties eerder in 2021 dat nog niet afgerekend is. Toch heeft de SNPG nu pas de specifieke instructies gekregen van VWS waarmee zij het declaratieportaal kunnen bouwen.

We hameren er voortdurend op dat dit declaratieproces snel wordt uitgevoerd en dat er recht wordt gedaan aan de snelle en belangrijke bijdrage die huisartsen hebben geleverd aan het vaccineren en de boostercampagne. We begrijpen niet waarom het zo lang moet duren.

Wat zijn de afspraken over vaccinatiedeclaraties?

De SNPG stuurt vandaag (25 maart 2022) een mailing naar alle huisartsenpraktijken over de afspraken over het declareren van vaccinatiewerkzaamheden.

Het gaat daarbij om declareren voor werkzaamheden voor:

  • de eerste boostercampagne,
  • incidenteel en kleinschalig zetten van 1e en 2e vaccinaties in de eigen praktijk, om de vaccinatiegraad te verhogen onder moeilijk bereikbare groepen of in achterblijvende regio’s,
  • de nog openstaande extra vergoedingen voor werkzaamheden tijdens de eerste vaccinatieronde.

De SNPG meldt dat zij verwachten dat het declaratieportaal eind april open zal gaan.

Er zijn ook huisartsen die vaccinaties hebben gedaan onder verantwoordelijkheid van de GGD, zoals bij zorginstellingen zonder eigen medische dienst of mobiele patiënten in de eigen praktijk. Deze werkzaamheden kunt u declareren bij de regionale GGD. Deze werkzaamheden kunt u declareren bij de regionale GGD op basis van de afspraken die er regionaal zijn gemaakt tussen GGD en huisartsen. 

We dringen er bij VWS op aan dat de declaraties voor de tweede booster (herhaalprik) sneller kunnen worden afgehandeld.

Bekijk de LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties voor meer informatie.

Nieuws

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook

Huisartsen doen meer korte consulten en minder visites, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Dit sluit aan op eerder LHV-onderzoek

Minister Kuipers heeft besloten dat “de griepprikgroep” voorrang moet krijgen voor een coronaherhaalprik. Hij doet daarbij een beroep op huisartsen