Spring naar content

Meer tijd voor de patiënt wordt bereikbaar voor elke praktijk, woord nu aan de leden

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV heeft gisteravond doorgesproken over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVDP), ANW en in het verlengde daarvan over het besluitvormingsproces rond het Integraal Zorgakkoord (IZA). In dit bericht lees je kort hoe de vergadering verliep en wat er is afgesproken.

Overleg

Het bleef tot tijdens de Landelijke Ledenvergadering (LLV) spannend wat de uitkomst zou zijn van de onderhandelingen over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVDP). Er was de afgelopen week al wel overeenstemming over een leidraad bereikt die houvast biedt hoe de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over MTVDP concreet worden ingevuld. De leidraad beschrijft inhoudelijk wat MTVDP is en wat het voor de huisartsenpraktijken gaat betekenen. Over de prestatie, die beschrijft hoe het financieel wordt uitgewerkt in het contract, was nog geen akkoord.

In de bestuursvergadering van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) besloot men net voor aanvang van de LLV om alsnog in te gaan op eisen van de LHV rond prestatie MTVDP. Dat kwamen Ton van Houten (Zorg & Zekerheid) en Joep de Groot (CZ) namens ZN en alle zorgverzekeraars toelichten. Daarbij is wel hun randvoorwaarde dat de afspraken alleen gelden in combinatie met een door de LHV getekend IZA. Hiermee zijn de onderhandelingen afgerond en kunnen de afspraken op papier worden gezet.

Zorgverzekeraars willen door met MTVDP

De zorgverzekeraars geloven in MTVDP als noodzakelijke verandering voor de huisartsenzorg. Met MTVDP krijgt de huisarts de ruimte om de juiste zorg te gaan leveren met positief effect op patiënt, de praktijk en de hele zorg. Met de middelen uit het IZA (220 miljoen voor 17,2 miljoen patiënten) is het voor de verzekeraars mogelijk dit voor de huisartsen te faciliteren. De afspraken in het kort:

  1. 100% tarief vanaf de start van MTVDP.
  2. Alle huisartsen kunnen uiterlijk 1 januari 2024 deelnemen, vanaf 1 april 2023 kan ieder kwartaal een kwart van de huisartsen starten.
  3. Huisartsen die al deelnemen aan een MTVDP-pilot kunnen daarmee doorgaan. Huisartsen die zelf al zijn begonnen, kunnen dit inbrengen in het nieuwe traject met toepassing van de leidraad.
  4. Balans tussen ondernemerschap van de huisarts (eigen keuzes) en samenwerking in de regio met ondersteuning van de RHO (landelijke en regionale beweging).

Vervolg

Na vertrek van de ZN-delegatie spraken de ambassadeurs door over het aanbod (leidraad en prestatie) en over het proces dat gevolgd moet worden. Het plan voor MTVDP laat zien dat verzekeraars en huisartsen ondanks lastige gesprekken kunnen komen tot vergaande plannen. De meerderheid van de ambassadeurs ziet in deze afspraken de kans voor de huisarts om de noodzakelijke verandering in de praktijk voor een gezonde toekomst te realiseren.

De ambassadeurs en het bestuur houden vast aan hun besluit op 29/11 om de tijd te nemen om de leden goed te informeren en hen de ruimte te geven zich hierover uit te spreken. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op de afgelopen weken. De huidige afspraken zijn veel beter en concreter. De leden moeten wel de tijd hebben om dat tot zich te nemen en te bedenken wat het effect voor hun werk in de praktijk kan gaan zijn. Het is nu de taak voor bestuur en ambassadeurs om de leden te informeren. De volgende stappen zijn daarvoor afgesproken:

  1. Delen van de leidraad met een toelichting van de LHV.
  2. Ledencontact door ambassadeurs in de afdelingen.
  3. 2 inhoudelijke (landelijke, voor alle leden toegankelijke) webinars op 12 januari om 19.30 uur en 17 januari om 20.00 uur.
  4. Elk webinar wordt afgesloten met een digitale ledenraadpleging waarin leden op basis van de informatie kunnen aangeven hoe ze kijken naar de afspraken rond ANW, MTVDP en de voorwaarden voor het tekenen van het IZA om deze en andere afspraken uit het akkoord te realiseren.
  5. Vervolgens op 24 januari een besluitvormende LLV over de invulling van de voorwaarden voor het tekenen van het IZA.

Save the date

Webinar ANW/MTVDP/IZA met ledenraadpleging

Zet u 12 januari om 19.30 uur of 17 januari om 20.00 uur al in uw agenda?

Het webinar duur ongeveer 45 minuten. Je kunt je binnenkort intekenen via de website.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Praktijkdashboard Patiëntenteller: 150Aanschaf van de week: een praktijkfietsOverwinning van de week: 50! nieuwe patiënten Waarom heb je eigenlijk geen bestaande