Spring naar content

Landelijke ledenvergadering neemt meer tijd voor besluit over IZA

Het LHV-bestuur heeft de Landelijke ledenvergadering geïnformeerd dat er belangrijke voortgang is bereikt op de voorwaarden voor het tekenen van het Integrale Zorgakkoord. Op basis daarvan is het bestuur van mening dat we het IZA nu wel kunnen ondertekenen. De afgevaardigden hebben besloten meer tijd te nemen om dit goed met de leden te bespreken alvorens een besluit te kunnen nemen.

De LHV-ambassadeurs hebben tijdens de ledenvergadering de actuele informatie over het IZA gekregen, met name over de voorwaarden van de ‘Nee, tenzij’ De afspraken over Meer tijd voor de patiënt kwamen pas diezelfde middag in definitieve vorm beschikbaar. Daarover kon de Ledenvergadering dus niet besluiten.

De komende weken kunnen we de afspraken over de voorwaarden bij de ‘Nee, tenzij’ met alle leden delen en waar nodig toelichting geven. Pas daarna kunnen ambassadeurs een besluit nemen.

Voorwaarden ingevuld

In de afgelopen weken werden concrete toezeggingen gedaan op de voorwaarden van de LHV:

  1. Eind september maakte de NZa verhoogde ANW-tarieven bekend, deze voldoen om het Actieplan ANW in gang te zetten.
  2. Net voor de vergadering op 29 november kwamen de LHV, VPH en InEen met de zorgverzekeraars tot concrete afspraken over Meer tijd voor de patiënt: alle huisartsen krijgen de mogelijkheid om al in 2023 aanspraak te maken op de middelen die hiervoor beschikbaar komen.

Het LHV-bestuur is van mening dat daarmee de voorwaarden van het eerdere ‘Nee, tenzij’ nu voldoende zijn ingevuld en heeft daarom de ledenvergadering geadviseerd om het IZA alsnog te gaan ondertekenen.

Beste uitgangspositie

Een andere zwaarwegend argument om het zorgakkoord te ondertekenen, is dat de LHV IZA-afspraken beter kan bewaken en beïnvloeden als ondertekenaar van het IZA. Dat is ook de conclusie van advocatenkantoor AKD. Het bestuur wil de beste uitgangspositie behouden om als deelnemer aan vervolgoverleg nu en in de toekomst de belangen van de huisartsenzorg te behartigen.

Zorgvuldig

Het is nu aan de ambassadeurs in de ledenvergadering om de nu gemaakte afspraken naast de voorwaarden te leggen en met leden hierover in gesprek te gaan. Om dit zorgvuldig te kunnen doen hebben zij tijd nodig. De afgevaardigden hebben daarom besloten om op 15 december verder te praten over inhoud en proces. Besluitvorming zal zo snel mogelijk daarna plaatsvinden.

Lees meer

Alles over het Integraal Zorgakkoord vind je in ons thema.

Nieuws

Vanaf 1 maart 2024 telt ook zorg die je als huisarts levert aan ouderen in een verpleeghuis mee bij de

Op donderdag 7 maart is het de Dag van de Doktersassistent. In Nederland werken zo’n 35.000 doktersassistenten, waarvan de meeste

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht