Spring naar content

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is vernieuwd

Op 20 november is de herziene KNMG-meldcode gepubliceerd. Deze vervangt de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal inhoudelijke punten aangepast. Ook is de structuur verbeterd en is er  een toegankelijke digitale versie beschikbaar.

Herkennen signalen

Kindermishandeling en huiselijk geweld vindt vaak plaats achter gesloten deuren. Dit maakt het lastig om de signalen ervan te herkennen en aan te pakken. Zowel betrokkenen als omstanders, inclusief artsen, ervaren vaak gevoelens van machteloosheid en onzekerheid.

De KNMG-meldcode biedt artsen ondersteuning bij het herkennen van deze signalen en de verschillende onderdelen van de meldcode helpen bij het zorgvuldig overwegen van een juiste aanpak. Daarmee is de meldcode ook de professionele norm waar artsen aan moeten voldoen.

Belangrijkste wijzigingen

De vernieuwde meldcode is op een aantal punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

  1. De artikelen over informatieverstrekking aan Veilig Thuis, gezinsvoogd, Raad voor de Kinderbescherming en justitie/politie (artikelen 6-9) zijn vervangen door twee nieuwe stappenplannen. De herziene KNMG-meldcode omvat nu in totaal drie stappenplannen:
    • Stappenplan 1: (vermoeden van) Kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
    • Stappenplan 2: Informatieverstrekking op verzoek van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of Gecertificeerde Instelling.
    • Stappenplan 3: Informatieverstrekking op verzoek van politie/justitie.
  2. In stap 2 van het stappenplan (vermoeden van) Kindermishandeling en huiselijk geweld is het anoniem advies vragen aan een of meerdere collega’s verplicht gesteld. Dit gold al voor het anoniem advies vragen aan Veilig Thuis.
  3. Meer aandacht voor de toepassing van de meldcode in de geestelijke gezondheidszorg en de sector verstandelijk gehandicapten.
  4. De structuur en weergave van de meldcode is verduidelijkt, praktischer ingedeeld en is voortaan op een toegankelijke digitale wijze beschikbaar. Wel is het nog steeds mogelijk om deze versie te printen.

Aanvulling factsheets

Als aanvulling op de uitgebreide informatie voor het herkennen van bijzondere vormen van geweld, zoals bijvoorbeeld mensenhandel en ouderenmishandeling, is als bijlage bij de meldcode een factsheet opgenomen over Ouderschap bij psychische en/of verslavingsproblematiek. De factsheets in de meldcode geven informatie over het type geweld, belangrijke risicofactoren en signalen, tips voor bij het doorlopen van het stappenplan van de meldcode, cijfers en verwijsmogelijkheden.

Bekijk de vernieuwde meldcode

Snel weten wat de stappen van de Meldcode inhouden? Bekijk de animatie van Augeo

Zie ook:

Lees meer

Alles over kindermishandeling en huiselijk geweld lees je in ons thema.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS