Spring naar content

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Als huisarts kunt u het verschil maken voor kinderen of gezinnen die met mishandeling en geweld te maken hebben. Het herkennen ervan is lastig: er is een groot grijs gebied en veel speelt zich onder de radar af. Ernaar vragen als u voelt dat het niet klopt, is eigenlijk het belangrijkst. Biedt een opening voor een gesprek, benoem uw niet-pluis gevoel, neem signalen serieus en zet zo nodig stappen. Hier vindt u de instrumenten die u hierbij ondersteunen.

Meldcode

De KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is het uitgangspunt voor alle artsen. Motto van de meldcode is: ‘spreken, tenzij’. Als u kindermishandeling of geweld vermoed, hebt u de verantwoordelijkheid om de noodzakelijke stappen te nemen om na te gaan of uw vermoeden juist is. De meldcode biedt hiervoor een helder stappenplan.

De stappen uit de meldcode

  1. U doet onderzoek, u verzamelt aanwijzingen en legt dit vast in het dossier. In deze fase doet u ook een kindcheck, of een mantelzorgverleningscheck.
  2. U wint (anoniem) advies in bij een vertrouwensarts van Veilig Thuis (24/7 bereikbaar op 0800-2000). En bij voorkeur spart u ook met een collega.
  3. U gaat in gesprek met de betrokkenen.
  4. Pas daarna beslist u aan de hand van een afwegingskader, of u een melding doet.

Zie voor het gehele stappenplan de KNMG meldcode.

Bekijk het dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG voor alle details. Speciale aandacht vragen we voor ouderenmishandeling. Ook dat is onderdeel van de meldcode.

Als LHV hebben wij ons hard gemaakt om een meldplicht voor kindermishandeling te voorkomen voor onze leden. En dat is gelukt! Vanuit de Artsencoalitie hebben we met succes een tegenvoorstel ingediend, dat focust op oplossingen voor directe hulp aan het kind, met concrete handvatten voor huisartsen.

De vertrouwensarts van Veilig Thuis is voor u de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen. Als u een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld, is het inwinnen van advies bij Veilig Thuis een verplichte stap in de meldcode. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan huisartsen op de huisartsenpost. Het inwinnen van advies, is niet hetzelfde als het doen van een melding.

De vertrouwensartsen van Veilig Thuis zitten verspreid over het hele land, in 26 regio’s. Vind snel de dichtstbijzijnde Veilig Thuis-vestiging via www.vooreenveiligthuis.nl. Of neem contact op met het landelijk nummer 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Lees ook het dubbelinterview met een huisarts en een vertrouwensarts van Veilig Thuis.

Hoe herkent u verwaarlozing of mishandeling bij een kind in uw praktijk? En hoe maakt u dit vermoeden bespreekbaar? Het zijn vragen waarmee ook een huisarts-ambassadeur aanpak kindermishandeling u kan helpen.

Advies inwinnen bij een vertrouwensarts van Veilig Thuis is een verplichte stap als u mishandeling vermoedt. Maar daarvoor of daarnaast kan het prettig zijn hierover te sparren met een collega. Een aantal huisartsen fungeert als vraagbaak op het thema kindermishandeling. Zij vervullen ook een brugfunctie, zodat u steeds beter de weg vindt naar de vertrouwensarts.

Zelf ambassadeur worden? Meld u dan aan bij Jelly Hogendorp, beleidsmedewerker bij de LHV, via j.hogendorp@lhv.nl.

De Meldcode VWS-app helpt u bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt de app gratis downloaden via de Play Store en de Apple Store. Zoek op ‘Meldcode’ en u vindt de app met het oranje icoontje.

Producten en instrumenten

De huisarts en jeugd met psychische klachten

Hoe organiseert u extra ondersteuning op jeugd en ggz in de praktijk? In thema Jeugd Op deze pagina geven we daar uitleg over en reiken we instrumenten aan. Daar vindt u ook de Praktijkkaart Huisarts en jeugdarts en het Aanbod Huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten.

Nieuws

Bij vermoedens van kindermishandeling betrekt u als huisarts natuurlijk het kind. Maar hoe, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met 6 challenges biedt Augeo een originele en laagdrempelige zelftest aan. In dit bericht leest u meer over de challenges.

Kinderen en ouders zijn in deze crisisperiode veel meer thuis dan voorheen. Dat kan zorgen voor spanningen, wat weer van invloed is op hun draagkracht. De gevolgen van social distancing kunnen zich uiten in het wegvallen van remmingen, waardoor het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling toeneemt. Als huisarts is het belangrijk extra alert te zijn op signalen die mogelijk hierop wijzen. In dit bericht staat voor u de informatie bij elkaar hoe u ondanks de coronamaatregelen kunt helpen.

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van ‘Leren van elkaar’. De huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling sluiten daarop naadloos aan. Uit verschillende delen van het land willen huisartsen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Kent u de huisarts-ambassadeur in uw regio?

Meer nieuws