Spring naar content

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Als huisarts kunt u het verschil maken voor kinderen of gezinnen die met mishandeling en geweld te maken hebben. Het herkennen ervan is lastig: er is een groot grijs gebied en veel speelt zich onder de radar af. Ernaar vragen als u voelt dat het niet klopt, is eigenlijk het belangrijkst. Biedt een opening voor een gesprek, benoem uw niet-pluis gevoel, neem signalen serieus en zet zo nodig stappen. Hier vindt u de instrumenten die u hierbij ondersteunen.

Hulpmaterialen voor huisartsen

In de aanpak van kindermishandeling werken we samen met de Augeo Foundation. Als particuliere stichting biedt Augeo ondersteuningsmaterialen voor huisartsen, die we graag bij u onder de aandacht brengen.

Soms vermoed je dat het in een gezin niet goed gaat. Om signalen te interpreteren en actie te ondernemen, is samenwerking nodig. Niet alleen binnen, maar ook buiten de huisartsenpraktijk, met wijkteam, school, Veilig Thuis, JGZ en anderen. De nieuwe huisartsenzorg-special van Augeo Magazine biedt hiervoor inspiratie en tips en achtergrondinformatie.

Deze online herhaalcursus behandelt in 1 uur veel voorbeelden uit de praktijk en hiermee frist u de stappen van de meldcode weer op. U oefent met herkenbare voorbeelden.

Ook is er uitgebreid aandacht voor het herkennen van signalen van emotionele verwaarlozing en mishandeling. Aan de hand van filmpjes en casuïstiek oefent u hoe u uw zorgen deelt met een ouder en hoe u vertelt dat u gaat melden als dat noodzakelijk is.

U bestelt de herhaalcursus Werken met de meldcode via de website van Augeo.

De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en is dus verplicht; ook voor professionals binnen de huisartsenzorg. U voert de kindcheck uit als problemen van uw volwassen patiënt de gezondheid, het welzijn of de veiligheid van minderjarige kinderen ernstig kunnen bedreigen.

U zorgt zo dat deze kinderen in beeld komen en dat zij en hun ouders de zorg en aandacht krijgen die nodig is. Er is een handleiding voor de uitvoering van de kindcheck.

Wil u nog snel ophalen hoe het ook alweer zat met de stappen van de meldcode? Kijk dan naar deze animatie over de meldcode.

Op www.signalenkaart.nl vind u per leeftijdsgroep een overzicht aan van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld. Ook de Meldcode App voor Android of de Meldcode App voor iOS helpen u om de 5 stappen van de meldcode te doorlopen. Augeo Foundation heeft ook een app om u te steunen bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Meldcode

De KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is het uitgangspunt voor alle artsen. Motto van de meldcode is: ‘spreken, tenzij’. Als u kindermishandeling of geweld vermoed, hebt u de verantwoordelijkheid om de noodzakelijke stappen te nemen om na te gaan of uw vermoeden juist is. De meldcode biedt hiervoor een helder stappenplan.

De stappen uit de meldcode

  1. U doet onderzoek, u verzamelt aanwijzingen en legt dit vast in het dossier. In deze fase doet u ook een kindcheck, of een mantelzorgverleningscheck.
  2. U wint (anoniem) advies in bij een vertrouwensarts van Veilig Thuis (24/7 bereikbaar op 0800-2000). En bij voorkeur spart u ook met een collega.
  3. U gaat in gesprek met de betrokkenen.
  4. Pas daarna beslist u aan de hand van een afwegingskader, of u een melding doet.

Zie voor het gehele stappenplan de KNMG meldcode.

Bekijk het dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG voor alle details. Speciale aandacht vragen we voor ouderenmishandeling. Ook dat is onderdeel van de meldcode.

Als LHV hebben wij ons hard gemaakt om een meldplicht voor kindermishandeling te voorkomen voor onze leden. En dat is gelukt! Vanuit de Artsencoalitie hebben we met succes een tegenvoorstel ingediend, dat focust op oplossingen voor directe hulp aan het kind, met concrete handvatten voor huisartsen.

De vertrouwensarts van Veilig Thuis is voor u de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen. Als u een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld, is het inwinnen van advies bij Veilig Thuis een verplichte stap in de meldcode. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan huisartsen op de huisartsenpost. Het inwinnen van advies, is niet hetzelfde als het doen van een melding.

De vertrouwensartsen van Veilig Thuis zitten verspreid over het hele land, in 26 regio’s. Vind snel de dichtstbijzijnde Veilig Thuis-vestiging via www.vooreenveiligthuis.nl. Of neem contact op met het landelijk nummer 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Lees ook het dubbelinterview met een huisarts en een vertrouwensarts van Veilig Thuis.

Hoe herkent u verwaarlozing of mishandeling bij een kind in uw praktijk? En hoe maakt u dit vermoeden bespreekbaar? Het zijn vragen waarmee ook een huisarts-ambassadeur aanpak kindermishandeling u kan helpen.

Advies inwinnen bij een vertrouwensarts van Veilig Thuis is een verplichte stap als u mishandeling vermoedt. Maar daarvoor of daarnaast kan het prettig zijn hierover te sparren met een collega. Een aantal huisartsen fungeert als vraagbaak op het thema kindermishandeling. Zij vervullen ook een brugfunctie, zodat u steeds beter de weg vindt naar de vertrouwensarts.

Zelf ambassadeur worden? Meld u dan aan bij Jelly Hogendorp, beleidsmedewerker bij de LHV, via j.hogendorp@lhv.nl.

De Meldcode VWS-app helpt u bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt de app gratis downloaden via de Play Store en de Apple Store. Zoek op ‘Meldcode’ en u vindt de app met het oranje icoontje.

Producten en instrumenten

De huisarts en jeugd met psychische klachten

Hoe organiseert u extra ondersteuning op jeugd en ggz in de praktijk? In thema Jeugd Op deze pagina geven we daar uitleg over en reiken we instrumenten aan. Daar vindt u ook de Praktijkkaart Huisarts en jeugdarts en het Aanbod Huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten.

Nieuws

‘Praat met elkaar’, dat is dit jaar het thema van de Week tegen kindermishandeling vanaf maandag 14 november t/m 20

Kinderen en ouders zijn in deze crisisperiode veel meer thuis dan voorheen. Dat kan zorgen voor spanningen, wat weer van

Meer nieuws