Spring naar content

Minister besluit tot meer opleidingsplekken huisartsen

Om in de groeiende vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien, moeten er jaarlijks veel meer huisartsen worden opgeleid. Na een advies daartoe van het Capaciteitsorgaan en aandringen vanuit de LHV hebben de ministers van VWS en OCW nu besloten dat er de komende jaren veel meer plekken beschikbaar komen in de huisartsopleiding. Meer huisartsen opleiden en het terugdringen van de werkdruk vinden we cruciaal om iedereen goede huisartsenzorg te kunnen blijven bieden.

Het aantal plaatsen gaat stapsgewijs omhoog, van de huidige 870 naar 954 plaatsen in 2024, 984 plaatsen in 2025 en 1035 plekken in 2026. Dat is wel nog steeds onder het aantal plekken dat het Capaciteitsorgaan had berekend dat nodig is (1190). Als LHV pleiten we er al jaren voor dat er meer huisartsen worden opgeleid, om beter in de stijgende zorgvraag te kunnen voorzien. De afgelopen jaren heeft dat al geleid tot een gestage toename van het opleidingsplekken en die trend wordt nu stevig voortgezet door de minister.

LHV blij met de toename aan plekken

Wij als LHV vinden het mooi dat nu veel meer basisartsen de kans gaan krijgen om de huisartsenopleiding te volgen. Want het huisartsenvak is een prachtig vak, dat goed past bij de wensen die veel jonge artsen hebben voor een afwisselende, betekenisvolle baan met veel ruimte om je te ontwikkelen.

VWS: andere selectie voor geneeskundeopleiding

Ministers Kuipers (VWS), Helder (Langdurige zorg) en Dijkgraaf (OCW) benoemen in hun besluit dat het ook belangrijk is dat er meer aandacht komt voor de artsenvakken buiten het ziekenhuis, zoals de huisartsenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg. Daar zou volgens hen in de selectie voor de geneeskundeopleiding al rekening mee moeten worden gehouden. We zijn blij met die erkenning, want om de instroom in de huisartsenopleiding te bevorderen, is het noodzakelijk dat daar al in de geneeskundeopleiding meer op wordt voorgesorteerd. 

Diversiteit

We vinden het als LHV belangrijk dat er een diversiteit aan mensen in de huisartsenopleidingen instroomt. Het huisartsenvak is zeer divers, de patiëntenpopulaties zijn divers en je kunt je als huisarts op allerlei soorten terreinen bekwamen en ontwikkelen: medisch-inhoudelijk, organisatorisch, in het ondernemerschap, enzovoort. Al die interesses, achtergronden en competenties wil je in de opleidingen en beroepsgroep terugzien, om samen de huisartsenzorg te kunnen bieden.

Meer over arbeidsmarkt

Het aanpakken van tekorten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg is één van onze prioriteiten in 2023. Lees meer over wat wij doen op het gebied van huisartsentekorten op de themapagina.

Nieuws

De krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg is een urgent thema voor de LHV. Om goed beleid te kunnen

Ben je van plan om in september 2024 te starten met het opleiden van een Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant

Om in de groeiende vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien, moeten er jaarlijks veel meer huisartsen worden opgeleid. Na een