Spring naar content

Minister, laat NZa nog dit jaar MTVP structureel bekostigen

Wij hebben minister Kuipers van VWS met klem gevraagd om de NZa nog dit jaar met een aanvulling te laten komen op hun eerdere advies over Meer tijd voor de patiënt (MTVP) in de huisartsenpraktijk. Voor 2025 en daarna ontbreekt nog steeds duidelijkheid over structurele bekostiging van MTVP, zoals afgesproken in het IZA. Als huisartsen dit jaar daarover geen duidelijkheid krijgen, voorzien wij dat de invoering van MTVP stil valt en dat dit de beweging op andere IZA-thema’s belemmert.

Wij blijven onverminderd inzetten op structurele bekostiging voor MTVP in segment 1, zoals dat in het Integrale Zorgakkoord (IZA) ook is afgesproken.

In 2024 is MTVP door de zorgverzekeraars gegarandeerd. Voor 2025 en daarna ontbreekt nog steeds duidelijkheid over structurele bekostiging.

Eind dit jaar duidelijkheid van de NZa

Vanuit onze leden hoorden we -ook via de LHV-ambassadeurs- een duidelijk signaal om op korte termijn actie te ondernemen en ook de roep om door te gaan met de belangrijke afspraken in het IZA. Onze koers is als volgt:

  • We hebben minister Kuipers met klem gevraagd om de NZa een deadline te stellen, om nog dit jaar duidelijkheid te geven over de structurele bekostiging van MTVP in S1. Mocht de minister hier geen gehoor aan geven, dan bepalen we welke stappen op dat moment nodig en haalbaar zijn, al dan niet juridisch.
  • Als de NZa van Kuipers wél deze deadline krijgt en eind 2023 met een advies over MTVP komt dat geen duidelijkheid geeft of een advies dat afwijkt van wat in het IZA afgesproken is, dan biedt dit de mogelijkheid om juridisch af te dwingen dat IZA-afspraken worden nagekomen. Dit is het advies van onze juristen.

Door met IZA ondanks val kabinet

VWS heeft laten weten dat het ondanks de demissionaire status van het kabinet onverkort verder wil met de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord. Evenals de andere IZA-partijen vragen wij daar ook om. In het IZA hebben we immers belangrijke afspraken kunnen maken, die echt nodig zijn om de druk op onze sector te verminderen. Die moeten geen vertraging oplopen in afwachting van een nieuw kabinet.

Nieuws

Vanaf 1 januari is de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) een feit. Dit geeft huisartsenpraktijken de

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van