Spring naar content

‘Ministeries regel nu toegang tot huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen’  

Ruim drie weken pleiten wij al voor werkbare randvoorwaarden en een goede landelijke organisatie van de huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hier is tot nu toe weinig tot niets van terecht gekomen. Dit dreigt de toegang tot basiszorg voor deze groep te belemmeren.

LHV-bestuurder Guus Jaspar: “Veel huisartsen in het hele land willen graag hun steentje bijdragen. Daarbij is het van groot belang dat er duidelijke coördinatie is en dat de voorwaarden om zorg te leveren geregeld zijn. Dat is nu te ingewikkeld en overal verschillend. Het regelen en verantwoorden kost meer tijd dan de zorg zelf leveren. Dat kan niet de bedoeling zijn. De huisartsen staan al onder grote druk en dit komt er dan nog bij. Het is teleurstellend dat dit zo lang moet duren. De betrokken ministeries moeten echt op korte termijn zorgen dat huisartsen zowel op opvanglocaties als in hun eigen praktijk laagdrempelig zorg kunnen bieden. Met één medisch dossier, beschikbaarheid van tolken, een triage telefoonlijn voor de ANW-uren en geen onnodige administratieve lasten bij het declareren van zorgkosten.“   

Snelle actie  

De afgelopen weken hebben we dagelijks op diverse niveaus gesprekken gevoerd met de ministeries en samen met onder andere GGD GHOR aangedrongen op snelle actie. Al drie weken geleden hebben we duidelijk gemaakt wat er nodig is om te zorgen dat vluchtelingen direct toegang hebben tot huisartsenzorg. Deze week werd weliswaar bekend dat er 1,6 miljoen beschikbaar komt voor tolken, maar over de rest van de door ons gestelde randvoorwaarden is helaas nog steeds niets bekend. Wij blijven druk zetten hierop en willen zo spoedig mogelijk aan tafel bij de ministeries van V&J, BZK en VWS met de mensen die dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. We houden u op de hoogte. 

Op vrijdag 1 april werd de volgende Kamerbrief gepubliceerd: Kamerbrief over gevolgen situatie Oekraïne voor onderwerpen op terrein ministerie VWS.

Lees meer

Alles over de vluchtelingen vindt u in ons thema.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare