Spring naar content

Model om te voldoen aan Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus a.s. gaat de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Om werkgevers in de huisartsenzorg te helpen aan deze wet te voldoen, hebben we een model-addendum gemaakt. Het ene model kunt u gebruiken voor medewerkers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en oproepkrachten. Het andere model voor hidha’s, die vallen onder de cao Hidha.

De wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer aangenomen en gaat volgende week al in. De wet verplicht werkgevers om meer zekerheid te verschaffen aan werknemers qua werktijden (voorspelbare arbeidsvoorwaarden) en meer informatie aan medewerkers te verstrekken (transparante arbeidsvoorwaarden). Deze wet is voor alle sectoren van toepassing, dus ook in de zorg.

U kunt als werkgever deze informatie proactief aanbieden, of deze informatie verstrekken als de werknemer er om vraagt.

Addendum op de arbeidsovereenkomst

Een manier waarop u voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden aan werknemers kunt bieden, is door gebruik te maken van het Model-addendum dat wij voor leden hebben laten maken. Dit is een addendum voor de arbeidsovereenkomst die u met werknemers hebt gesloten. In het model staat gemarkeerd welke onderdelen u zelf moet specificeren. Daarna kunt u de ingevulde en ondertekende versie verstrekken aan uw medewerkers.

Het model-addendum voor cao huisartsenzorg is ook bruikbaar voor oproepcontacten.

Veelgestelde vragen over deze wet

Bij de FAQ’s over de cao hebben we ook enkele vragen en antwoorden toegevoegd over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, en wat dit voor werkgevers in de huisartsenzorg betekent.

Nieuws

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook