Spring naar content

Nieuw dashboard met cijfers over arbeidsmarkt gelanceerd

De krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg is een urgent thema voor de LHV. Om goed beleid te kunnen maken, is het belangrijk dat we actuele en betrouwbare gegevens hebben over die arbeidsmarkt. Een nieuw dashboard van Vektis, dat in opdracht van ons en de zorgverzekeraars is gemaakt, biedt ons informatie die niet eerder op deze manier openbaar beschikbaar was.

Eerste versie

Op 24 oktober is de eerste versie van dit dashboard gepubliceerd. Er staan gegevens in over hoeveelheid geboden zorg, aantal verzekerden zonder huisarts en over ontwikkelingen in praktijkomvang en aantal huisartsen. Deze gegevens zijn op landelijk niveau en per regio te bekijken.

De versie die nu online staat, bevat nog een beperkte set aan informatie. We zien graag dat die op korte termijn wordt uitgebreid. Zo is het nu nog gefocust op cijfers over huisartsen en patiënten, veelal vanuit zorgverzekeringsinformatie. We willen dat ook andere databronnen hierin verwerkt gaan worden. Zo missen we bijvoorbeeld data over het praktijkpersoneel en zouden we meer gedetailleerde informatie willen hebben over het aantal verzekerden zonder huisarts. Daar gaan we met de andere partijen aan werken.

Belang van betrouwbare data

Er gaan veel cijfers en beweringen rond over de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Veel partijen verzamelen daarover relevante gegevens, maar die informatie is vaak versnipperd en/of niet openbaar beschikbaar. Als LHV willen we een toegankelijk dashboard waarin belangrijke arbeidsmarktdata bij elkaar staat, om betere informatie te krijgen over de arbeidsmarkt van huisartsen en andere medewerkers in de huisartsenpraktijken. Die dient zowel voor onszelf als onderbouwing van onze beleidskeuzes als voor andere organisaties om hun plannen en acties op te baseren, zoals verzekeraars, landelijke en lokale overheden en regionale huisartsenorganisaties.

Daarom hebben we aangeklopt bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om hierin samen op te trekken. De zorgverzekeraars hebben een rol in de aanpak van tekorten, in het kader van hun zorgplicht. Dus we hebben een gedeeld belang in het krijgen van goede sturingsinformatie. Ook zijn de zorgverzekeraars zelf een bron van informatie. Zo hebben zij zicht op hoeveel klanten zich bij hen melden die geen huisarts kunnen vinden en hebben zij via declaraties zicht op de ontwikkeling van het aantal consulten. Samen hebben we Vektis opdracht gegeven om dit dashboard te ontwikkelen.

Lees meer

In ons thema Arbeidsmarkt huisartsenzorg lees je meer informatie.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS