Spring naar content

Arbeidsmarkt huisartsenzorg

Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Er is een landelijk tekort aan huisartsen en het is in veel gebieden moeilijk om aan (goed gekwalificeerd) personeel voor in de huisartsenpraktijk te komen. Op deze pagina vind je informatie over de omvang en aard van de arbeidsmarktproblemen, vertellen we wat de LHV doet om de problemen op de agenda te krijgen en aan te pakken en lees je waar je als huisarts en praktijk zelf mee aan de slag kunt.

Cijfers over de arbeidsmarkt

Op deze factsheets vind je cijfers over de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg:

Standpunt en aanpak LHV

Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Er is een landelijk tekort aan huisartsen en het is in veel gebieden moeilijk om aan (goed gekwalificeerd) personeel voor in de huisartsenpraktijk te komen. De krapte kan er toe leiden dat niet iedereen in Nederland meer goede toegang heeft tot huisartsenzorg en kan rekenen op vaste gezichten in de praktijk. Dat willen we voorkomen.

We maken ons als LHV hard voor een goede instroom van huisartsen en andere medewerkers in de huisartsenpraktijken, het behoud van de huidige huisartsen en medewerkers door het creëren van een goed werkklimaat en op het toekomstbestendig maken van praktijken.

We hebben een structureel en omvangrijk tekort aan huisartsen. Dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg. We willen voorkomen dat niet iedereen in Nederland meer kan rekenen op huisartsenzorg.

De problematiek van huisartsentekorten speelt op landelijk, regionaal, lokaal en praktijkniveau. Het probleem is veelzijdig, heeft meerdere oorzaken en kent verschillende uitwerkingen door het land heen. Om dit probleem goed aan te pakken, is actie nodig op ál die niveaus.

Duidelijke en snelle actie is nodig. Als LHV zetten we ons in voor landelijke en regionale oplossingen. Zo pleiten we voor het opleiden van meer huisartsen, een betere spreiding over het land en het aantrekkelijk houden van het huisartsenvak en het praktijkhouderschap.

We bieden huisartsen inspiratie en ondersteuning in het vinden van oplossingen in de eigen praktijk en in de eigen regio.

Meer over het tekort aan huisartsen en onze aanpak vind je op de themapagina Huisartsentekorten.

We zetten ons ervoor in om personeelstekorten te verminderen en huisartsen ondersteuning te bieden in het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt.

We zetten ons in voor:

  • Meer en betere opleidingen en stages voor personeel in de huisartsenpraktijk, zoals voor subsidies voor stageplekken en werven en opleiden van zij-instromers;
  • Aanbieden aan huisartsen van praktische adviezen en handleiding voor samenstelling en inzet van het team in de huisartsenpraktijk;
  • Advisering aan huisartsen over efficiënte, flexibele en bestendige inzet van de huidige capaciteit in de praktijk
  • Een goede werkomgeving in de huisartsenzorg, onder andere via promotie van goed werkgeverschap en het afsluiten van goede cao’s, en dragen bij aan de bekendheid van de huisartsenzorg als een aantrekkelijke sector om in te werken.

Tijdelijke uitval in je praktijk

Elke huisartsenpraktijk heeft er wel eens mee te maken: een huisarts of een van de andere medewerkers valt tijdelijk uit door ziekte of een andere reden. Hoe vang je dat op in je praktijk? Hoe zorg je dat de belangrijkste zorg en belangrijkste processen kunnen blijven doorgaan?

Lees meer

Bekijk ook

Nieuwsberichten

Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag

Dat zijn de 3 thema’s waar wij aandacht voor vragen van Tweede Kamerleden, in aanloop naar hun debat op woensdag