Spring naar content

Nieuw: e-learning Wtza voor de huisartsenzorg

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De Wtza regelt aan welke eisen álle zorgverleners moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Deze wet heeft ook invloed op jou als huisarts. Waar moet je aan voldoen? En op welke manier kun je dit regelen? Dat leer je in deze e-learning.

Alle verplichtingen van de Wtza komen voorbij in de e-learning en worden verder toegelicht:

  • Meldplicht
  • Vergunningsplicht
  • Interne toezichthouder
  • Transparante bedrijfsvoering
  • Jaarverantwoording
  • Derivatenregeling

Korting voor LHV-leden

De e-learning is te vinden op de website van de LHV Academie, mét korting voor LHV-leden. Accreditatie is aangevraagd.
De e-learning is gemaakt in samenwerking met BOUF Academy.

Meer over de Wtza

Alles over de Wtza vind je op de thema-pagina Wtza.

Als LHV hebben we de afgelopen periode veelvoudig aandacht gevraagd voor de toename van administratieve lasten die de Wtza met zich meebrengt. Dat blijven we ook doen. Aangezien echter de Wtza inmiddels formeel in werking is getreden, willen we je ook ondersteunen om tegemoet te komen aan de verplichtingen die deze wet je stelt.

Nieuws

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli 2023 heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rond de jaarverantwoordingsplicht,

De stapeling van administratieve lasten, zorgen om huisvestingsproblemen, de sterke toename van private equity partijen en onduidelijkheid over MTVP. Er

Op woensdag 5 juli vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat plaats over eerstelijnszorg. De Eerstelijnscoalitie (ELC)*, waar de LHV