Spring naar content

Nieuwe stagiair of BBL-student in de praktijk? Gebruik onze voorbeeldcontracten

Na de zomervakantie krijgt u misschien nieuwe stagiairs of BBL-studenten in de praktijk. Gebruik onze voorbeeldcontracten om de afspraken rondom het leertraject vast te leggen. Als LHV-lid maakt u gratis gebruik van de voorbeeldcontracten.

Stagiair

Voordat een stagiair bij u in de huisartsenpraktijk begint, wordt er een stageovereenkomst opgesteld. In de stageovereenkomst legt u bijvoorbeeld vast voor hoeveel uur de stagiair komt, wie de praktijkbegeleider is en dat er sprake is van geheimhoudingsplicht is. Download de modelovereenkomst voor stageplaatsen

Combinatie werken en leren

Krijgt u een nieuwe medewerker in uw praktijk die bijvoorbeeld 1 dag in de week een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) volgt? Gebruik dan onze Model Leer-/arbeidsovereenkomst (BBL), gratis voor LHV-leden. Hierin kunt u onder meer afspraken maken over de proeftijd, het salaris en de arbeidsduur. Het is ook mogelijk om een BBL-overeenkomst te combineren. Bijvoorbeeld met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als iemand vakantiewerk komt doen.

Nieuws

LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt