Spring naar content

Nog veel te doen voor COVID-vaccinaties kunnen starten

Nog veel te doen voor COVID-vaccinaties kunnen starten

2 december 2020

Deze week is er weer meer informatie gekomen over de verschillende COVID-vaccins. Daarmee komt er hopelijk snel meer duidelijkheid over wanneer er vaccins op de markt komen en voor welke groepen die geschikt zijn. Maar er is ook nog veel niet bekend, waardoor het te vroeg is om een precieze planning te maken én de rol van de huisarts al concreet te kunnen invullen.

Beleid en bekostiging afbeelding

Vorige week stemde de LHV Ledenraad in met een rol voor huisartsen in de COVID-vaccinatiecampagne. Het was een besluit dat moest worden genomen terwijl er nog veel onduidelijk is. Daarom hebben we een aantal voorwaarden gesteld om een rol in de vaccinatie voor u als huisarts goed uitvoerbaar te maken. Daarmee in de hand kunnen we als LHV verder met overleggen met het ministerie van VWS en andere partijen over de uitvoering van de vaccinaties. Ook voor de verpleeghuizen en andere zorginstellingen, GGD’en en bedrijfsartsen is een rol voorzien in de vaccinering.

Complexe uitvoeringsvragen

“We kijken allemaal uit naar goed nieuws over de vaccins, zodat we weten dat ze betrouwbaar en veilig zijn en zodat de plannen voor het vaccineren concreter kunnen worden,” zegt Ella Kalsbeek, LHV-voorzitter. “We moeten ook realistisch zijn over het tempo waarin de vaccinaties zullen kunnen plaatsvinden. Zo zijn de eerste hoeveelheden die worden verwacht te klein om de doelgroepen te kunnen bedienen waar de huisartsen voor gevraagd zijn”.

Hoe meer de uitvoering van de COVID-vaccinaties aansluit bij de bestaande griepvaccinatie-aanpak, hoe eenvoudiger deze is te organiseren. Ella Kalsbeek: “Huisartsen hebben door de griepprik de afgelopen periode ervaring opgedaan met vaccineren onder de anderhalvemetermaatregelen. Het zou dus heel praktisch zijn als die draaiboeken grotendeels weer gebruikt kunnen worden. Maar ook dan is het nog steeds een ingewikkelde logistieke operatie die voorbereidingstijd vraagt.”

En als de COVID-vaccinatie veel van de griepprik gaat afwijken, dan heeft dit consequenties voor het kunnen selecteren van de juiste patiënten en het goed kunnen plannen van de vaccinatiespreekuren en thuisvaccinaties. Dan wordt het complexer.

Naast kwetsbare patiënten is ook het zorgpersoneel als een van de voorrangsgroepen benoemd. Op dit moment is ook nog niet duidelijk hoe dat onderdeel van de vaccinatiecampagne zal verlopen.

Snelle ontwikkelingen

Iedere dag is er weer nieuwe informatie beschikbaar, ook voor ons als LHV. De plannen worden daarmee steeds concreter en bijgestuurd waar nodig. We houden u op de hoogte over de voortgang.

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging