Spring naar content

NZa-tarieven 2024 bekend

De tarieven voor 2024 voor de huisartsenzorg zijn bekend. Zo worden de tarieven geïndexeerd, wordt het maximum aantal uren POH-GGZ in segment 1 verhoogd en wordt de prestatie ‘Onderlinge dienstverlening’ buiten segmenten toegevoegd. In dit bericht zie je de belangrijkste tarieven en alle wijzigingen op een rij.

Afbeelding bij controles door verzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2024 gepubliceerd. In dit nieuwsbericht informeren wij je over de volgende wijzigingen:

  • Tarieven geïndexeerd
  • Kerstavond en oudjaarsavond toegevoegd aan lijst met feestdagen
  • Maximum aantal uren POH-GGZ in segment 1 verhoogd
  • Prestatie ‘Onderlinge dienstverlening’ buiten segmenten toegevoegd
  • Aanpassing beschrijving tarieven buitenlandse patiënten

Tarieven geïndexeerd

De NZa heeft de tarieven voor 2024 door indexatie aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Het inschrijftarief tot 65 jaar gaat van € 18,76 per kwartaal naar € 19,91 per kwartaal. Het gewone consulttarief gaat van € 11,51 naar € 12,21. De NZa-tariefbeschikking voor 2024 en ons volledige overzicht met NZa-tarieven vind je hier.

Bekijk de NZa-tariefbeschikking voor 2024 en ons volledige overzicht met NZa-tarieven

Kerstavond en oudjaarsavond toegevoegd aan lijst met feestdagen

Kerstavond en oudjaarsavond zijn toegevoegd aan de lijst met feestdagen. Eerder dit jaar had de NZa de regelgeving voor de feestdagen ook al aangepast; de NZa benoemt nu de officiële feestdagen en verwijst niet langer naar de Algemene Termijnenwet.

Door deze twee wijzigingen is het ANW-uurtarief voor de feestdagen vanaf 1 januari 2024 geldig op nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag en oudjaarsavond.

Maximum aantal uren POH-GGZ in segment 1 verhoogd

De regeling voor POH-GGZ in segment 1 is uitgebreid. Het moduletarief is per 1 januari 2024 gebaseerd op 16 uur per week in plaats van de huidige 12 uur per week. Het moduletarief POH-GGZ gaat door deze aanpassing en door indexatie van € 3,46 naar € 4,91 per kwartaal. Het blijft mogelijk om in het derde segment aanvullende afspraken over POH-GGZ te maken.

Prestatie ‘Onderlinge dienstverlening’ buiten segmenten toegevoegd

Een deel van de huisartsenzorg is niet ondergebracht in één van de drie segmenten van de bekostiging. Het gaat bijvoorbeeld om de meeste verrichtingentarieven, de ANW-tarieven en de tarieven voor keuringen, informatieverstrekking en vaccinaties op eigen verzoek. Hieraan wordt per 1 januari 2024 de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’ met een vrij tarief toegevoegd. Hierdoor wordt formeel geregeld dat huisartsen elkaar onderling kunnen betalen als ze werk voor elkaar verrichten. Een voorbeeld hiervan is dat een huisarts bepaalde verrichtingen niet zelf uitvoert, maar patiënten daarvoor doorstuurt naar een collega in een andere huisartspraktijk. Afhankelijk van de onderlinge afspraken, kan deze collega de verrichtingen zelf declareren bij de zorgverzekeraar of de nota sturen naar de huisarts bij wie de betreffende patiënten staan ingeschreven.

Aanpassing beschrijving tarieven buitenlandse patiënten

De speciale consulttarieven voor buitenlandse patiënten (‘tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn’) mogen nu alleen voor acute en incidentele zorg worden gedeclareerd. Vanaf 1 januari 2024 komt deze beperking te vervallen.

Lees meer

Alles over de tarieven en de tariefbeschikking vind je in ons thema.

Nieuws

De tarieven voor 2024 voor de huisartsenzorg zijn bekend. Zo worden de tarieven geïndexeerd, wordt het maximum aantal uren POH-GGZ

Het NZa kostenonderzoek vindt plaats op basis van een steekproef onder huisartsenpraktijken. Op 3 juli ontvangen de getrokken praktijken de

Na een succesvolle bezwaarprocedure heeft de NZa eind vorig jaar alsnog besloten dat huisartsenpraktijken de 12 gemiste kwartaalvergoedingen van de