Spring naar content
Afdeling Midden-Nederland

Op zoek naar een nieuwe voorzitter

De ambassadeurs van Afdeling Midden-Nederland hebben – net als alle aanwezige afdelingen – afgelopen dinsdag ingestemd met het Functieprofiel voor de nieuwe voorzitter van de LHV. Daarmee is het profiel dus officieel en kan de zoektocht naar een voorzitter beginnen. Voor een amendement dat onze afdeling met steun van de afdelingen Amsterdam en Drenthe indiende, waarin de voorkeur voor een huisarts een prominente plaats in het profiel zou krijgen, was onvoldoende draagvlak in de landelijke ledenvergadering. In het profiel blijft dus de formulering dat bij gelijke geschiktheid een huisarts de voorkeur heeft gehandhaafd.

Met het indienen van het amendement wilden de ambassadeurs van Midden-Nederland recht doen aan de peiling die we enkele weken geleden hielden, en waaruit duidelijk bleek dat onze leden een voorkeur hebben voor een huisarts als voorzitter. Tegelijk blijkt uit de peiling die we recent -zodra het concept-functieprofiel bekend werd- hebben uitgezet, dat er voor dit functieprofiel voldoende draagvlak was: van de 80 respondenten in Midden-Nederland, stemden 69 in met het profiel. De elf tegenstemmers gaven overwegend als reden dat de voorkeur voor een huisarts duidelijker moest zijn. Ook een aantal voorstemmers gaven nog aan dat de voorkeur toch wel echt voor een huisarts was. Andere voorstemmers benadrukten de geschiktheid van professionele bestuurders.

Voor ons als ambassadeurs was het belangrijk de mening van onze leden zo duidelijk en scherp mogelijk naar voren te brengen in de landelijke ledenvergadering. De benoemingscommissie heeft goed de voorkeur voor een huisarts gehoord. Ambassadeurs van andere afdelingen die tegen ons amendement stemden, gaven ook niet als reden dat zij geen huisarts willen, maar dat zij vooral de best mogelijke voorzitter voor onze vereniging willen. Voor hen hoeft dat niet per se een huisarts te zijn.

Hierbij doen wij de oproep aan huisartsen die aan het profiel voldoen zich te melden bij de benoemingscommissie. Er is in de landelijke ledenvergadering duidelijk een draagvlak voor een mediawijze, bestuurlijk ervaren, strijdlustige huisarts die het team LHV kan aanvoeren.

Vanaf dit moment zal er overigens een periode van radiostilte op dit dossier zijn. Kandidaat-voorzitters moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens niet op straat komen te liggen. In september hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen.

Nieuws

Na maanden van politieke onzekerheid ligt er een akkoord, mijn handen jeuken. Want wat betekent dit akkoord voor de zorg?

Waarom heb je eigenlijk geen bestaande praktijk overgenomen? Deze vraag werd mij veel gesteld in de afgelopen maanden. Het overnemen

Wie de Dikke van Dale erop naslaat leest dat innovatie de invoering van iets nieuws betekent. Innovatief ben je volgens