Spring naar content

Opleidingssubsidie voor medewerkers beschikbaar

Apotheekhoudende huisartspraktijken kunnen vanaf 17 juni vanuit de regeling SectorplanPlus subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten van medewerkers. VWS stelt deze subsidie beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn voor verschillende opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het stimuleren van de instroom en het behoud van medewerkers. De aanvraagperiode loopt tot en met maandag 15 juli 2024.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Opleidingsactiviteit A: MBO BBL en derde leerweg
  • Opleidingsactiviteit B: HBO Duaal en deeltijd
  • Opleidingsactiviteit C: Training en ontwikkeling

Hieronder vallen ook BBL-opleidingen (mbo) voor apothekers- en doktersassistenten, hbo-opleidingen voor farmaceutisch consulenten, etc.

SectorplanPlus 2024-2025 is bedoeld voor nieuw te starten opleidingen in de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. Opleidingsactiviteiten die al vóór 19 augustus 2024 zijn gestart komen niet voor subsidie in aanmerking binnen deze ronde. Alle kaders en voorwaarden ten aanzien van de aanvraag van opleidingsprojecten worden opgenomen in het Programma van Eisen.

Samenwerkingsverband RegioPlus, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit subsidietraject, raadt zorgorganisaties aan om alvast te inventariseren hoeveel medewerkers in de periode van 19 augustus 2024 en 31 december 2025 een opleiding willen starten. Dat maakt het eenvoudiger om een goede aanvraag te doen. Na 10 juni publiceert RegioPlus een Programma van Eisen. Lees meer over deze opleidingssubsidie: Opleidingssubsidie SectorplanPlus opnieuw opengesteld – RegioPlus

Nieuws

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Op 11 april is LHV-voorzitter Marjolein Tasche op bezoek geweest bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Marjan Verhoef en Ard Nijhuis