Spring naar content

Organiseren intern toezicht en andere Wtza-verplichtingen, wanneer moet je wat doen?

Minister Helder heeft eind september in een kamerbrief aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van het intern toezicht. Wat betekent dat voor de eis voor het inrichten van intern toezicht per 1 januari 2024?

Betekenis kamerbrief

Op de site Toetreding zorgaanbieders is een nieuwsbericht geplaatst over de betekenis van de kamerbrief voor het voldoen aan de eis intern toezicht in afwachting van de verkenning van de minister.  Hierin is het volgende te lezen:

Het CIBG toetst bij de vergunningaanvraag op verschillende aspecten. Eén daarvan is de eis van intern toezicht. Zorgaanbieders moeten bij een vergunningaanvraag aannemelijk maken dat ze voldoen, of dat ze gaan voldoen aan de voor hen geldende verplichtingen.

Minister Helder heeft aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van het intern toezicht. Mogelijk heeft u in afwachting daarvan het intern toezicht nog niet ingericht. Voldoet u om deze reden nu nog niet aan de eisen van het intern toezicht, maar bent u hier wel mee bezig? Wacht dan niet met uw vergunningaanvraag, maar dien deze zo snel mogelijk in. Waar nodig neemt het CIBG contact met u op en krijgt u de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen. Het is namelijk belangrijk dat u uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag indient.

Concreet betekent dit dat het intern toezicht wordt meegenomen in de vergunningsaanvraag. Wel kan je aangeven dat je er nog mee bezig bent in afwachting van verkenning van de minister. Het CIBG zal in dat geval contact met je opnemen om te kijken wanneer en hoe je dan aan de verplichting kan voldoen.

Duidelijkheid praktische uitvoering

De Eerstelijnscoalitie, waar de LHV onderdeel van is, vindt deze onduidelijkheid over de praktische uitvoering van de verplichting tot intern toezicht onwenselijk. We zullen bij hiervoor aandacht vragen bij het CIBG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en pleiten voor meer duidelijkheid.

Verkenning hogere getalsgrens

In de Kamerbrief eind september heeft de minister aangegeven, vanwege geluiden uit het veld, te willen bezien of het niet beter is om de grens voor eis tot intern toezicht te verleggen. Nu zijn alleen zorgaanbieders met meer dan 25 medewerkers verplicht intern toezicht in te stellen. De uitkomsten van deze verkenning deelt zij medio volgend jaar met de Kamer.

Lees meer

Alle informatie over de Wtza vind je in ons thema.

Nieuws

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom