Spring naar content

Overeenstemming over rol kaderhuisartsen

LHV, NHG, InEen en hoogleraren huisartsgeneeskunde (UNH) formuleerden een gezamenlijke visie op kaderhuisartsen. Ze zijn het erover eens dat kaderhuisartsen een belangrijke rol hebben en houden.

De huisartsenorganisaties en universiteiten wilden opnieuw met elkaar kijken naar de rol en positionering van de kaderhuisarts en de daarvoor benodigde infrastructuur en randvoorwaarden. Het NHG nam daarom het initiatief om hierover verder te praten met de LHV, InEen en het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH). Het resultaat was een gezamenlijke visie op kaderhuisartsen.

Belangrijke rol

De conclusie is dat alle organisaties onverminderd het belang van de kaderhuisarts zien. Kaderhuisartsen verbeteren de kwaliteit van de huisartsenzorg door regionale samenwerking te stimuleren en te verbeteren, aandacht te hebben voor kwaliteitsverbetering van praktijkvoering, bij te dragen aan de ontwikkeling van richtlijnen, het geven van (na)scholing en een bijdrage aan onderzoek en innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast zijn kaderhuisartsen door hun opleiding goed toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zij zorgen op deze manier voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerkingsvormen op specifieke onderwerpen of thema’s, beschikbaar en bruikbaar voor alle huisartsen.

De komende maanden wordt verder gepraat met vertegenwoordigers van de kaderopleidingen, expertgroepen en het CHBB over o.a. de opleidingen en (her)registratie van kaderhuisartsen.

Lees de gezamenlijke visie op kaderhuisartsen.

Beeld: NHG

Nieuws

Zorgcoördinatie is voor complexe multidisciplinaire zorgvragen in de acute zorg een goede manier om de huisartsen(spoed)zorg te ontlasten en de

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De LHV lanceert de Praktijkmatch, een nieuwe website voor huisartsen waarop vraag en aanbod voor werk in de huisartsenpraktijk samenkomt.