Spring naar content

Overeenstemming over rol kaderhuisartsen

LHV, NHG, InEen en hoogleraren huisartsgeneeskunde (UNH) formuleerden een gezamenlijke visie op kaderhuisartsen. Ze zijn het erover eens dat kaderhuisartsen een belangrijke rol hebben en houden.

De huisartsenorganisaties en universiteiten wilden opnieuw met elkaar kijken naar de rol en positionering van de kaderhuisarts en de daarvoor benodigde infrastructuur en randvoorwaarden. Het NHG nam daarom het initiatief om hierover verder te praten met de LHV, InEen en het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH). Het resultaat was een gezamenlijke visie op kaderhuisartsen.

Belangrijke rol

De conclusie is dat alle organisaties onverminderd het belang van de kaderhuisarts zien. Kaderhuisartsen verbeteren de kwaliteit van de huisartsenzorg door regionale samenwerking te stimuleren en te verbeteren, aandacht te hebben voor kwaliteitsverbetering van praktijkvoering, bij te dragen aan de ontwikkeling van richtlijnen, het geven van (na)scholing en een bijdrage aan onderzoek en innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast zijn kaderhuisartsen door hun opleiding goed toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zij zorgen op deze manier voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerkingsvormen op specifieke onderwerpen of thema’s, beschikbaar en bruikbaar voor alle huisartsen.

De komende maanden wordt verder gepraat met vertegenwoordigers van de kaderopleidingen, expertgroepen en het CHBB over o.a. de opleidingen en (her)registratie van kaderhuisartsen.

Lees de gezamenlijke visie op kaderhuisartsen.

Beeld: NHG

Nieuws

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van