Spring naar content

Pilotpraktijken gezocht voor maatschap met meer flexibiliteit

Overweegt u een maatschap met de waarnemer die al een tijd in uw praktijk werkt? Bent u waarnemend huisarts en aarzelt u om in een maatschap te stappen? Een maatschap kent meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Maatwerkafspraken zijn mogelijk, bijvoorbeeld over taakverdeling en eventueel uitstappen na proefperiode. De LHV verkent hoe wij huisartsen kunnen faciliteren bij maatschapsvorming op maat. Speelt dit bij u? Doe dan mee aan onze pilot, u krijgt korting op deskundige begeleiding bij maatschapsvorming.

Update: 28-10-2021: Wij hebben al veel aanmeldingen ontvangen. Aanmelden is daardoor niet meer mogelijk.

Huisartsenpraktijk

’Vast waarnemerschap’ ofwel langdurig samenwerken in een praktijk voelt voor waarnemers en praktijkhouders niet altijd als een comfortabele jas. Op de achtergrond speelt voor de waarnemer en de praktijkhouder toch vaak de vraag: is dit fiscaal wel houdbaar en zo ja, hoe lang nog?

Daarnaast spelen ook andere aspecten een rol. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat het overgrote deel van de huisartsen een vaste patiëntenpopulatie wenst. Het langdurig waarnemerschap is daar uiteindelijk toch een wat minder ideale vorm voor, vaak is er over en weer behoefte aan nog meer commitment aan de praktijk. 

Maatschap met meer flexibiliteit

Eén van de alternatieven voor langdurig waarnemen is het (mede)praktijkhouderschap, meestal in de vorm van een maatschap. Een brug te ver? Dit gevoel hangt soms samen met onjuiste veronderstellingen rondom het (mede)praktijkhouderschap zoals: ik moet volop mee gaan draaien in niet–patiëntgebonden taken terwijl ik daar nog niet aan toe ben. Of: we zitten dan echt definitief aan elkaar vast.

De rechtsvorm van een maatschap kent echter meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Zo is het bijvoorbeeld prima mogelijk om maatwerkafspraken te maken rondom de taakverdeling. Bijvoorbeeld: de toetredende maat verricht de eerste 3 jaren alleen patiëntgebonden taken. Ook zijn er afspraken te maken rondom een ‘snelle exit’ uit de praktijk gedurende bijvoorbeeld het eerste jaar wanneer de situatie daarom vraagt. Zeg maar: een maatschap–light.

Pilotpraktijken gezocht: korting op begeleiding

Wij verkennen hoe wij leden kunnen ondersteunen bij het maken van maatwerkafspraken voor een maatschap–light. Speelt dit bij u? Doe dan mee aan onze pilot (in 3 praktijken) en u krijgt korting op deskundige (juridische) begeleiding bij maatschapsvorming. Meer informatie of opgave voor het pilotproject kan via lhv@lhv.nl.

Achtergrond: de wet DBA

De wet DBA wil schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie voorkomen, bij het langdurig inzetten van waarnemers in de huisartsenpraktijk. In het thema wet DBA leest u wat u als praktijkhouder en waarnemer kunt doen, om aan de wet te voldoen. En welke hulpmiddelen u het beste kunt gebruiken.

Nieuws

Is uw huisartsenpraktijk een BV of een maatschap,  of deelt u kosten met een kostenmaatschap? Zorg dan dat u uiterlijk

De waarneemovereenkomsten zijn voor de komende 5 jaar weer goedgekeurd door de Belastingdienst. Er zijn ook direct enkele wijzigingen doorgevoerd.

Overweegt u een maatschap met de waarnemer die al een tijd in uw praktijk werkt? Bent u waarnemend huisarts en