Spring naar content

Pilotpraktijken gezocht voor maatschap met meer flexibiliteit

Overweeg je een maatschap met de waarnemer die al een tijd in jouw praktijk werkt? Of ben je waarnemend huisarts en aarzel je om in een maatschap te stappen? Een maatschap kent meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Maatwerkafspraken zijn mogelijk, bijvoorbeeld over taakverdeling en eventueel uitstappen na proefperiode. We verkennen hoe we huisartsen kunnen faciliteren bij maatschapsvorming op maat. Speelt dit bij jou? Doe dan mee aan onze pilot, je krijgt korting op deskundige begeleiding bij maatschapsvorming.

Huisartsenpraktijk

Meer pilotpraktijken gezocht

We hebben tot nu toe al een aantal succesvolle pilots afgerond. Echter willen we nog meer ervaring opdoen met deze vorm van maatschapsvorming. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe pilotpraktijken. Meld je aan via p.brands@lhv.nl.

’Vast waarnemerschap’ ofwel langdurig samenwerken in een praktijk voelt voor waarnemers en praktijkhouders niet altijd als een comfortabele jas. Op de achtergrond speelt voor de waarnemer en de praktijkhouder toch vaak de vraag: is dit fiscaal wel houdbaar en zo ja, hoe lang nog?

Daarnaast spelen ook andere aspecten een rol. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat het overgrote deel van de huisartsen een vaste patiëntenpopulatie wenst. Het langdurig waarnemerschap is daar uiteindelijk toch een wat minder ideale vorm voor, vaak is er over en weer behoefte aan nog meer commitment aan de praktijk. 

Maatschap met meer flexibiliteit

Eén van de alternatieven voor langdurig waarnemen is het (mede)praktijkhouderschap, meestal in de vorm van een maatschap. Een brug te ver? Dit gevoel hangt soms samen met onjuiste veronderstellingen rondom het (mede)praktijkhouderschap zoals: ik moet volop mee gaan draaien in niet–patiëntgebonden taken terwijl ik daar nog niet aan toe ben. Of: we zitten dan echt definitief aan elkaar vast.

De rechtsvorm van een maatschap kent echter meer flexibiliteit dan vaak gedacht. Zo is het bijvoorbeeld prima mogelijk om maatwerkafspraken te maken rondom de taakverdeling. Bijvoorbeeld: de toetredende maat verricht de eerste 3 jaren alleen patiëntgebonden taken tegen een kleiner winstaandeel. Ook zijn er afspraken te maken rondom een ‘snelle exit’ uit de praktijk gedurende bijvoorbeeld het eerste jaar wanneer de situatie daarom vraagt.

Pilotpraktijken gezocht: korting op begeleiding

Wij verkennen hoe wij leden kunnen ondersteunen bij het maken van maatwerkafspraken waarbij de zaken nét weer wat anders geregeld zijn dan binnen een traditionele huisartsenmaatschap. Speelt dit bij jou? Doe dan mee aan onze pilot (in 3 praktijken) en je krijgt korting op deskundige (juridische) begeleiding bij maatschapsvorming. Daarbij gaan we samen op zoek naar een bij jullie passende, veelal minder traditionele, vorm van samenwerking. Meer informatie of opgave voor het pilotproject kan via p.brands@lhv.nl.

Nieuws

De LHV lanceert de Praktijkmatch, een nieuwe website voor huisartsen waarop vraag en aanbod voor werk in de huisartsenpraktijk samenkomt.

Overweeg je een maatschap met de waarnemer die al een tijd in jouw praktijk werkt? Of ben je waarnemend huisarts

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet