Spring naar content

Programma OPEN is gereed: succesvolle start met online inzage

Na vier jaar is het programma OPEN op 31 december 2022 afgerond. OPEN is een initiatief van InEen, NHG en LHV om huisartsen te helpen bij het veilig online inzichtelijk maken van het medische dossier aan hun patiënten. Tot 31 maart 2023 heeft het programmateam nog de regionale coalities ondersteund. Hoe gaat het nu verder met online inzage en wat kun je verwachten vanuit jouw vereniging?

Wat heeft OPEN gerealiseerd?

OPEN ondersteunde huisartsen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken. Huisartsenpraktijken kunnen inzage bieden via een patiëntenportaal en/of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook heeft OPEN gezorgd voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) zodat die inzage technisch gezien mogelijk werd.

Een belangrijk kenmerk van de OPEN-aanpak was dat huisartsen via regionale coalities werden ondersteund, zodat het programma goed zou aansluiten bij regionale wensen en behoeften. Het succes van OPEN is zeker ook te danken aan deze regionale aanpak.

Een aantal mooie resultaten:

  • In Nederland hebben 96% van de huisartspraktijken zich aangesloten bij een van de regionale coalities.
  • Inmiddels hebben 2,7 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder een portaal van de huisarts gebruikt om hun patiëntgegevens bij de huisarts in te zien.
  • Nagenoeg alle huisartsenpraktijken staan op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) van MedMij. Daarmee staan voor deze praktijken de technische seinen op groen om de patiënt ook via een PGO inzage te geven.
  • Daarnaast hebben we via OPEN gezorgd dat de HIS’en zodanig zijn aangepast dat alle praktijken in Nederland kunnen voldoen aan de wettelijke eis om een elektronisch afschrift te kunnen verstrekken als een patiënt hierom vraagt. Ook voor de praktijken die niet aan OPEN meedoen. De praktijken die meededen aan OPEN kunnen naast een elektronisch afschrift ook online inzage geven aan hun patiënten.

Wat kun je vanaf nu verwachten vanuit je vereniging?

We kijken als initiatiefnemers met grote tevredenheid terug op hoe de OPEN-organisatie het programma heeft aangepakt en wat ze hebben bereikt. Dankzij OPEN is online inzage gemeengoed geworden in de huisartsenzorg. Na afronding van het programma is dit onderwerp dan ook niet klaar. We zullen als verenigingen blijvend aandacht besteden aan het gebruik van online inzage.

We werken samen aan het verbeteren en werkend houden van de koppelvlakken die online inzage mogelijk maken, via onze stichting Legio. Als verenigingen gaan we een visie formuleren op de rol van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) binnen online inzage. Daarin staat voorop dat het praktisch, werkbaar en gebruiksvriendelijk moet zijn voor huisartsenpraktijken en patiënten. Die visie zal leidend zijn voor onze verdere inzet op het gebied van PGO’s.

Ook blijven we jou als huisarts informatie en advies bieden over online inzage. Op de vernieuwde website van het NHG is een overzichtspagina gemaakt over online inzage; hier zullen ook materialen van het OPEN-programma worden gepubliceerd.

Als LHV letten we er op dat de randvoorwaarden van online inzage goed blijven: dat het technisch werkt en blijft werken, de financiële kant kloppend is (denk aan de vergoeding van de DVZA), organisatorische aspecten enzovoort.

Nieuws

95% van de huisartsenpraktijken zijn via het programma OPEN klaar voor de wettelijke verplichting om medicatievoorschriften te ontsluiten met een

Heb jij meegedaan aan OPEN in de periode van 2019 t/m 2022? Dan heb je waarschijnlijk recht op compensatie van

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht voor huisartsen om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen. Vanaf 1 juli