Spring naar content

Op 1 juli is aansluiting op PGO voor medicatievoorschriften verplicht

95% van de huisartsenpraktijken zijn via het programma OPEN klaar voor de wettelijke verplichting om medicatievoorschriften te ontsluiten met een door de patiënt zelf uitgekozen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een klein deel van de praktijken voldoet nog niet. Een door de LHV ingediend projectplan voor ondersteuning van deze praktijken is afgewezen. Lees in dit bericht meer over wat je kunt doen als je nog niet bent aangesloten of als patiënten vragen hebben.

De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) stelt dat vanaf 1 juli 2024 het medicatievoorschrift van huisartsen zichtbaar moet zijn in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten die een PGO willen gebruiken. In het traject OPEN zat de mogelijkheid om gegevens te delen met een PGO. De meeste huisartsen voldoen daarmee aan de wettelijke verplichting per 1 juli.

Projectplan ondersteuning afgewezen

Voor praktijken die om uiteenlopende redenen niet hebben meegedaan aan OPEN willen we als LHV zorgen dat ook zij kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting. Het ministerie van VWS toonde zich bereid dit te steunen en financieren. Echter liet VWS onlangs weten het projectvoorstel hiervoor af te wijzen. We zijn teleurgesteld over dit besluit. Het is voor de resterende huisartsenpraktijken nu nagenoeg onmogelijk om op 1 juli aan de nieuwe verplichting te kunnen voldoen. Binnenkort volgt overleg met VWS om te kijken of praktijken op een andere manier ondersteuning kunnen krijgen.

Wat betekent dit voor huisartsen die het medicatievoorschrift niet via een PGO ontsluiten?

Concreet betekent dit dat deze groep huisartsen alsnog zelf aan de slag moet om te voldoen aan de wet.

  • De aansluiting van je HIS met een via MedMij goedgekeurd PGO is, via je HIS-leverancier, snel te regelen. Wel moet je goed letten op de administratieve handelingen die je moet organiseren rond de technische aansluiting.
  • Verder heeft de aansluiting impact op de organisatie in de praktijk die jezelf moet regelen:
    • voorlichting voor personeel (wat is PGO en wat staat waar, wat ziet de patiënt?, etc)
    • het opnieuw inrichten van werkafspraken binnen je team

Heb je vragen? Neem dan contact op met het PGO-informatiepunt (zie kader hieronder).

  • Op dit moment is er geen vergoeding voor de te maken kosten.
  • Handhaving per 1 juli. Het beschikbaar stellen van het medicatievoorschrift is verplicht. De IGJ kan daarop gaan handhaven als ze een melding krijgen. De IGJ houdt dan rekening met de risico’s en de omstandigheden.

Patiënteninformatie over PGO’s

Patiënten kunnen komen met vragen over hun PGO. Als huisarts ontsluit je alleen de gegevens in een door de patiënt zelf gekozen PGO. Als patiënten over hun PGO vragen hebben, dan kun je verwijzen naar informatiemateriaal. Vanaf 3 juni worden in 3 weken 3500 praktijken bezocht door IDS media en ontvangen ze materialen voor de patiënten. Krijg je nu al vragen verwijs ze dan naar het PGO informatiepunt of de Patiënten Federatie Nederland (zie kader hierboven).

Nieuws

Heb jij meegedaan aan OPEN in de periode van 2019 t/m 2022? Dan heb je waarschijnlijk recht op compensatie van

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht voor huisartsen om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen. Vanaf 1 juli

Elke praktijk heeft er wel eens mee te maken: een huisarts of een van de andere medewerkers valt door ziekte