Spring naar content

Rol huisarts bij preventie

De overheid zet vol in op preventie. Met een veelheid van akkoorden probeert zij burgers ertoe te bewegen gezonder te leven. Wat is de rol van de huisarts op het vlak van preventie? 

Individuele preventie

In de huisartsenpraktijk is er veel aandacht voor preventie. De grootste rol van de huisarts ligt op het terrein van individuele preventie. Geïndiceerde en zorggerelateerde individuele preventie behoren tot de kerntaken van de huisarts. Dit blijkt ook wel uit de NHG-standaarden: in meer dan de helft daarvan is aandacht voor leefstijl en preventie.

Daarnaast participeert de huisarts in de griep- en pneumokokkenvaccinaties en heeft de huisarts een rol in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Deze populatiegerichte preventie is echter  geen kerntaak van de huisarts.

Er zijn ook onderwerpen die op het grensvlak liggen tussen de individuele patiënt in de spreekkamer en het sociaal domein of de nulde lijn, zoals bijvoorbeeld het programma kansrijke start. Hierbij is de inzet vooral dat de huisarts signaleert en zo nodig verwijst.

Preventie op macro-niveau

In de verschillende preventie-akkoorden gaat het ook vaak over preventie op macro-niveau, gericht op het gezondheidssysteem en een integrale aanpak. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het belang van gezonde voeding, bewegen, de invloed van het klimaat op gezondheid en bestaanszekerheid. Omdat dit breder is dan alleen de huisartsenzorg, is de KNMG de eerste gesprekspartner voor deze onderwerpen. Uiteraard staan zij hierover wel in nauw contact met LHV,  zodat het huisartsengeluid ook op deze bredere thema’s goed doorklinkt.

Meer informatie

Meer over de rol van de huisarts in preventie lees je op de themapagina Preventie.

Overzicht preventieakkoorden

Nationaal Preventie Akkoord (NPA) – 2018
Doelen gericht op jaar 2040. O.a. rookvrije generatie, minder overgewicht en minder overmatig alcoholgebruik. De LHV heeft het deelakkoord Roken onderschreven.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Doelen o.a. versterking mentale gezondheid, vitaal ouder worden, versterken sociale basis.

Gezond leven en Preventie akkoord (IZA)
Doelen en taken curatieve zorg mbt gezond leven en preventie. De preventieve rol van het hebben van een vaste huisarts wordt hierin benoemd en het belang van MTVP/

Coalitie Leefstijl in de zorg
Missie: de inzet op een gezonde leefstijl maakt vanaf 2025 integraal deel uit van de regulier zorg voor risicogroepen en patiënten. NHG en LHV participeren in deze coalitie.

Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) – 2022
Maatregelen initiatieven en projecten gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg.

Nieuws

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van