Spring naar content
Afdeling Rotterdam

Tijd om elkaar vast te houden

De stad Rotterdam heeft afgelopen donderdag drie geliefde mensen verloren. Een moeder, een tienerdochter en een huisarts-docent zijn er niet meer. Ze leven enkel voort in onze gedachten en onze herinnering. Hoewel we allen het verlies van een medemens kunnen voorstellen, gaat het verlies van drie mensen voor nabestaanden in de hoedanigheid van een moeder, zus, dochter, vader, zoon, echtgenoot en naaste collega alle voorstellingsvermogen te boven. Het verlies is dan ook heel groot.

Velen van ons hebben collega Jurgen Damen gekend als een betrokken collega, een gepassioneerde docent en een geliefde dokter voor zijn patiënten. Dat hij er van het ene op het andere moment, in de bloei van zijn leven, uit ons midden is weggerukt, is dan ook niet te bevatten. Velen van ons die hem niet persoonlijk kennen, zijn ook geraakt door de schokkende gebeurtenis.

Als ambassadeurs van LHV-afdeling Rotterdam willen wij de nabestaanden, collega’s, vrienden, patiënten en studenten van onze collega heel veel sterkte wensen in deze indringende tijden.

Burgemeester Aboutaleb geeft het gevoel van velen in de volgende woorden treffend weer:
“Wat bezielt iemand om Jurgen uit ons midden te plukken? Waarom? Deze vragen zijn relevant, maar niet op dit moment. Het is nu zaak om elkaar vast te houden, elkaar een schouder te lenen en elkaar een warme arm te lenen. In de wetenschap dat de stad altijd groter is dan zo’n moment als gisteren.”

Nieuws

Hierbij delen we graag het concept-Jaarplan 2024 van de LHV-afdeling Midden-Nederland met jullie. Als ambassadeursteam blikken we terug op een

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief

Masterclass ‘Ontspannen Grenzen Stellen’ We hebben het vaak over het (over)volle bord van de huisarts. Naast het brede takenpakket, komen