Spring naar content

Heeft jouw praktijk recht op compensatie DVZA-facturen?

Heb jij meegedaan aan OPEN in de periode van 2019 t/m 2022? Dan heb je waarschijnlijk recht op compensatie van de DVZA-kosten1, waarvoor je onverwachts facturen hebt gekregen. In dit bericht lees je over de beperkingen van de VWS-subsidieregeling en wanneer je recht hebt op een vergoeding.

De compensatie geldt voor huisartsenpraktijken die in de periode 2019 t/m 2022 bij OPEN zijn aangesloten. Na de invoering van OPEN hebben praktijken onverwacht facturen voor de DVZA ontvangen (zie ook eerdere berichtgeving). Stichting LEGIO en de LHV hebben dit aangekaart. VWS heeft vervolgens een subsidie beschikbaar gesteld om de huisartsenpraktijken te compenseren voor de OPEN-periode tot en met mei 2024.

Voor 95% van de huisartsenpraktijken geldt dat ze recht hebben op een compensatie van 98% van de DVZA-facturen. Dit betreft huisartspraktijken die op dit moment een betaald abonnement hebben bij hun huidige DVZA-leverancier. Door juridische beperkingen in de subsidieregeling wordt helaas een groep huisartsen, die wel DVZA-facturen hebben ontvangen, niet gecompenseerd. Het gaat dan om praktijken die zijn gestopt, gefuseerd of tussentijds zijn geswitcht naar een andere leverancier die geen facturen heeft gestuurd voor de DVZA. Door juridische beperkingen in de VWS-regeling is het dan helaas niet mogelijk de compensatie uit te betalen.

Via een paar eenvoudige vragen (stroomschema) kom je uit bij de situatie die voor jouw praktijk geldt. Je kunt de uitkomst naar jezelf mailen. Via de FAQ hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Heb je recht op compensatie?

Vul onderstaand stroomschema in om te controleren of je in aanmerking komt.

Veelgestelde vragen

Je krijgt alleen een compensatie voor DVZA-beheerskosten als je daarvoor de afgelopen periode een factuur hebt gekregen. Niet alle leveranciers hebben kosten in rekening gebracht voor de DVZA. Leveranciers die LSP+ als DVZA-oplossing hebben gekozen worden namelijk gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland.

Gebruik ons stroomschema hierboven om te controleren of je voor compensatie in aanmerking komt.

Je krijgt 98% van de DVZA-kosten die je hebt betaald gecompenseerd. Je kunt zelf het bedrag controleren door jouw facturen bij elkaar op te tellen.

De leverancier kan zelf kiezen hoe je de compensatie krijgt. Bijvoorbeeld door een verrekening op de eerstvolgende factuur of door het bedrag op jouw rekening over te maken.

Als je recht hebt op compensatie, dan informeert de leverancier je voor 10 mei hoe de praktijk de compensatie ontvangt. De leverancier mag zelf bepalen hoe ze de huisarts gaan informeren. Dat kan bijvoorbeeld met een nieuwsbrief of door een bericht op de website te plaatsen. Kijk dus zelf actief op de website van de leverancier waarvan je de compensatie ontvangt.

De leverancier informeert de aangesloten praktijken wanneer ze de compensatie uitbetalen.

Stichting LEGIO rekent dit voor de leveranciers uit. Je hoeft zelf geen facturen aan te leveren.

Voor vragen over de hoogte van de compensatie verwijzen we je naar de leverancier.

Dan geldt één van de volgende uitzonderingen voor jouw praktijk

  • De praktijk is beëindigd
  • De praktijk is gefuseerd
  • De praktijk is tussentijd geswitcht naar een leverancier die werkt met LSP+

Door juridische beperkingen van de regeling ontvangt de praktijk geen compensatie. Er is lang geprobeerd hiervoor een oplossing te vinden, maar dat is niet gelukt.

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij de LHV via het mailadres bb@lhv.nl.

Over de hoogte van de compensatie kunnen we je niet informeren. Wij hebben geen inzage in jouw facturen. Neem daarvoor contact op met de HIS leverancier.

Meer over online inzage

Bekijk de themapagina Online inzage.

Nieuws

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht voor huisartsen om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen. Vanaf 1 juli

Elke praktijk heeft er wel eens mee te maken: een huisarts of een van de andere medewerkers valt door ziekte

Benieuwd hoe je met jouw praktijk informatiebeveiliging kan inrichten? Je leest er alles over in het nieuwe webdossier Informatiebeveiliging van

  1. Een DVZA is als het ware de ‘stekker’ aan de HIS-kant om een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) toegang te geven tot het dossier van de patiënt. Meer informatie ↩︎