Spring naar content

Tijdelijke extra LSP-inzage: wat betekent dit voor u?

Tijdelijke extra LSP-inzage: wat betekent dit voor u?

16 april 2020

Van veel meer patiënten die de huisartsenpost bezoeken zijn nu de waarneemgegevens in te zien. Deze tijdelijke extra LSP-inzage heeft gevolgen voor uw werk in de huisartsenpraktijk en voor het werken op de huisartsenpost. Ook is het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn hierover. In dit bericht vertellen we u hier meer over.

Beleid en bekostiging afbeelding

Naar schatting komen door deze maatregel van acht miljoen extra mensen de gegevens beschikbaar. Op donderdag 16 april is de nieuwe werkwijze ingegaan, op alle plekken waar wordt gewerkt met het LSP.

Klik op de situatie die voor u geldt. U leest dan wat voor u van toepassing is.

Wat is er veranderd: Sinds 16 april is van een groter aantal patiënten die bij uw praktijk staan ingeschreven de professionele samenvatting beschikbaar voor inzage op de HAP.

Wat betekent dit voor u:

 • Het is belangrijk dat uw patiënten op de hoogte zijn van deze wijziging. We raden u aan een bericht op te nemen op uw praktijkwebsite en eventueel in uw nieuwsbrief. We hebben daarvoor een voorbeeldtekst opgesteld. Ook kunt u de plaatjes gebruiken waarmee we het proces schetsen
 • U moet nog steeds de toestemmingskeuzen verwerken als patiënten die doorgeven. Zowel een Ja als een Nee moet worden verwerkt omdat na de coronacrisis de situatie wordt teruggedraaid. Als de patiënt dan in de tussentijd bij u een keuze heeft vastgelegd, wordt die niet overschreven en blijft die staan. Door deze maatregel zullen mogelijk wat meer patiënten die nog geen keuze hadden gemaakt, dat nu wel doen. Als patiënten dat online doorgeven via www.volgjezorg.nl/toestemming, dan krijgt u hierover bericht via de Vecozo-berichtenbox. Deze keuzen moeten in uw praktijk handmatig worden verwerkt in het HIS. Leest u daarover deze factsheet
 • Voor het beschikbaar stellen van deze extra patiëntgegevens hoeft u niets te regelen. In uw HIS wordt automatisch geregeld dat patiënten zonder toestemmingskeuze een ‘corona-opt-in-label’ krijgen, waarmee tijdelijk hun gegevens ter beschikking zijn voor inzage. Dit label vervalt ook automatisch weer na afloop van deze crisis.

Meer informatie vindt u op de website inzageopdehap.nl bij het onderdeel Huisartsenpraktijk met LSP.

Wat is er veranderd: de professionele samenvatting van veel meer patiënten zijn beschikbaar voor inzage. Er moet bij de triage mondeling toestemming worden gevraagd of deze gegevens mogen worden ingezien.

Wat betekent dit voor u:

 • U zult bij veel meer patiënten die u ziet op de huisartsenpost (of tijdens een visite vanuit de huisartsenpost) de recente medische gegevens kunnen inzien. Dit kan uw werk versnellen en vergemakkelijken.
 • De triagist op de post vraagt tijdens het eerste contact met de patiënt of de patiënt toestemming geeft voor inzage in het dossier. U heeft hier verder geen extra werk aan.  

Meer informatie vindt u op de website inzageopdehap.nl bij het onderdeel HAP of Coronapost en ontvangt u via de huisartsenpost.

Om snel voor een grote groep patiënten inzage te kunnen regelen op de huisartsenpost en op de SEH hebben we als huisartsenverenigingen gefocust op de meestgebruikte toepassing voor inzage op de HAP. Dat is het LSP. Zo’n 85 procent van de praktijken in Nederland is daarop aangesloten.

Wat betekent dit voor u: is uw praktijk nog niet aangesloten op het LSP en wilt u voor deze periode zorgen dat ook de gegevens van uw patiënten zichtbaar zijn op de HAP en SEH? Dan kunt u zich aansluiten bij het LSP. Daarvoor is een versnelde procedure geregeld.

Ook in deze situatie heeft u recht op een aansluitvergoeding. Uw HIS-leverancier zorgt ervoor dat uw patiënten na de aansluiting worden aangemeld op het LSP. U kunt na afloop van de crisis besluiten om uw aansluiting op het LSP weer te laten vervallen.

 • Als u zich aansluit op het LSP, is het belangrijk uw patiënten daarover te informeren. U kunt hiervoor gebruik maken van het voorlichtingsmateriaal van de VZVZ, aangevuld met onze informatie over deze specifieke werkwijze tijdens de corona-uitbraak. We raden u aan een bericht op te nemen op uw praktijkwebsite en eventueel in uw nieuwsbrief (bekijk onze voorbeeldtekst). Ook kunt u de plaatjes gebruiken waarmee we het proces schetsen
 • U moet in uw HIS de toestemmingskeuzen verwerken als patiënten die doorgeven, bij uzelf dan wel via de online mogelijkheden op volgjezorg.nl/toestemming. Zowel een Ja als een Nee moeten worden verwerkt, omdat na de crisis de situatie wordt teruggedraaid. Als de patiënt dan inmiddels bij u een keuze heeft vastgelegd wordt die niet overschreven en blijft die staan. Als patiënten dat online doorgeven via www.volgjezorg.nl/toestemming, dan krijgt u hierover bericht via de Vecozo-berichtenbox. Deze keuzen moeten in uw praktijk handmatig worden verwerkt in het HIS. Leest u daarover deze factsheet.

 Meer informatie vindt u op de website inzageopdehap.nl bij het onderdeel Huisartsenpraktijk geen LSP.

De omvang en voorwaarden van deze maatregel

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het tijdens de crisis ook toegestaan om de Professionele Samenvatting via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt.

Het gaat dus om alle patiënten die geen keuze hebben gemaakt over wel of niet inzage via het LSP.

Daarnaast is nu van alle patiënten (behalve degenen die bezwaar hebben gemaakt) de professionele samenvatting ook in te zien zijn op de SEH, als ze daar terechtkomen. Zowel op de post als op de SEH worden de gegevens alleen geraadpleegd als de patiënt zich daar meldt en als de patiënt er ter plekke mondeling toestemming voor geeft.

Achtergrond van dit project

LHV, NHG, InEen en de Patiëntenfederatie hebben de overheid om deze tijdelijke maatregel gevraagd, om te zorgen voor een snellere en betere triage en beoordeling van patiënten op de huisartsenposten en SEH. Ook zijn we met de leveranciers van de HIS’en, de systemen op de huisartsenposten en de VZVZ om tafel gegaan, om te zorgen dat zij de technische aanpassingen zouden doorvoeren.

Meer informatie over dit project vindt u op www.inzageopdehap.nl. Afbeeldingen voor op uw praktijkwebsite of voor in uw nieuwsbrief

 1. Als patiënt contact heeft met HAP
 2. Als patiënt contact het met SEH
 3. Het reguliere proces
 4. Het tijdelijke proces

Download alles als zip-bestand

Nieuws

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens