Spring naar content

Uit de ledenvergadering: Update IZA en Convenant MGZ voor Wlz-patiënten

Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De Ledenvergadering stemde unaniem in met de benoeming van Mariëtte Willems als nieuw bestuurslid. De LHV krijgt ruimte van de Ledenvergadering om het convenant Medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie in samenwerkingsverband uit te werken.

Stand van zaken Met de Vuist op Tafel

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om de voortgang van de afspraken halverwege de looptijd van het IZA te evalueren. Deze tussentijdse evaluatie vond plaats op 3 juni. De Ledenvergadering kreeg van het bestuur een terugkoppeling over de belangrijkste conclusies en bevindingen.

In het manifest Met de vuist op tafel hebben wij twee jaar geleden beschreven met welk eisenpakket wij de onderhandeling zijn ingegaan om te komen tot een Integraal Zorgakkoord. Het bestuur heeft de Ledenvergadering bijgepraat over welke punten uit het manifest we hebben binnengehaald en wat de stand van zaken is op de overige punten. De ledenvergadering stond in het bijzonder kort stil bij het succes dat we hebben behaald met de realisatie van de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt vanaf 1 januari 2025.

Mariëtte Willems benoemd als nieuw bestuurslid

De Landelijke Ledenvergadering heeft unaniem ingestemd met de benoeming van waarnemend huisarts Mariëtte Willems als lid van het landelijk bestuur. LHV-voorzitter Marjolein Tasche sprak namens het LHV-bestuur haar enthousiasme uit over de komst van Mariëtte als nieuw bestuurslid. Mariëtte Willems was aanwezig bij de ledenvergadering; zij bedankte de ambassadeurs voor het vertrouwen en stelde zich voor: ‘Ik heb er ontzettend veel zin in, een sterke huisartsenzorg is nu meer dan ooit belangrijk. Daarvoor moeten we samenwerken met elkaar en met andere partners.’

Lees het nieuwsbericht over de benoeming van Mariëtte Willems hier.

Convenant MGZ voor Wlz-patiënten

Tijdens de ledenvergadering werd ook het convenant Medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie besproken. Met het convenant kunnen huisartsen SOG, artsen VG, andere zorgverleners en het zorgkantoor houden aan elkaars verantwoordelijkheden voor de zorg aan de kwetsbare groep patiënten met een Wlz-indicatie.

De Landelijke Ledenvergadering geeft ruimte aan de LHV om samen met InEen het convenant uit te werken met de andere betrokken zorgpartijen. Dat is een goede eerste stap richting gezamenlijke verantwoordelijkheid voor patiënten met een Wlz-indicatie. Bestuurslid Guus Jaspar: ‘We staan in de startblokken om met de implementatie aan de gang te gaan.’

Lees meer

Wil je meer weten over de LHV?

Nieuws

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV heeft huisarts Mariëtte Willems benoemd als lid van het landelijk bestuur. LHV-voorzitter Marjolein Tasche:

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Het voorstel tot fusie van LHV en VPH kreeg op 7 februari bij stemming niet de vereiste 75% meerderheid van