Spring naar content

Uitzonderingsroute via huisartsen voor vaccinatiebewijzen – stand van zaken

De overheid geeft per 24 juni test- en vaccinatiebewijzen uit, voor binnenlands en Europees gebruik. Binnen de EU zullen deze bewijzen per 1 juli kunnen worden gebruikt om mee te reizen. De meeste mensen kunnen die bewijzen zelf verkrijgen via de CoronaCheck. In uitzonderingsgevallen zullen ze hiervoor aankloppen bij de zorgverlener die hen heeft gevaccineerd, dus ook bij de huisarts.

Het uitgeven van deze bewijzen zal voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking kunnen gebeuren via de CoronaCheck-app en -website. Patiënten die door de huisarts zijn gevaccineerd en die hebben aangegeven hun gegevens met het RIVM (het CIMS) te willen delen, kunnen via deze centrale route aan een digitaal bewijs van hun vaccinatie komen.

Als iemand geen DigID heeft of niet digitaalvaardig is, dan kan deze persoon bellen met de centrale helpdesk van de overheid, die dan een bewijs kunnen printen en opsturen. Dit nummer wordt binnenkort bekendgemaakt.

Uitzonderingroute via huisartsen en andere vaccineerders

De overheid heeft besloten dat er voor mensen die niet in het CIMS-register staan, ook een mogelijkheid moet zijn om een vaccinatiebewijs te verkrijgen. De vaccinatiezetter is dan de enige die over die vaccinatiegegevens beschikt en dat bewijs kan verstrekken. Dat betekent dat patiënten die u als huisarts heeft gevaccineerd en die niet in het CIMS staan, hiervoor bij u kunnen aankloppen.

In een aantal gevallen is deze decentrale uitzonderingsroute nodig:

 • De persoon heeft geen toestemming gegeven voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM;
 • De gegevens van de persoon staan om een andere reden niet of niet correct in CIMS;
 • De persoon heeft geen BSN.

Wat vindt de LHV?

Guus Jaspar, huisarts en bestuurslid LHV: “In principe zou het maar om een kleine groep mensen moeten gaan die hiervoor de huisarts nodig hebben. Maar desalniettemin is het een taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening. Door de onduidelijkheid vrezen we dat dit tot veel vragen gaat leiden bij de huisartsenpraktijken, wat de dagelijkse gang van zaken in de praktijken verder onder druk zal zetten. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk te ondersteunen, door te zorgen voor een goede uitleg voor huisartsen en doktersassistenten en door aan te dringen op goede publiekscommunicatie. Maar we hebben niet kunnen voorkomen dat deze route er is gekomen.”

Hoe zit de uitzonderingsroute in elkaar?

Wat is er nu bij ons bekend is:

 • VWS ontwikkelt hiervoor een portaal, dat per 1 juli gereed moet zijn.
 • Inloggen gaat met een UZI-pas en dan kan er een QR-code worden gegenereerd.
 • Het wordt mogelijk middels eenmalig machtigen/mandateren de doktersassistenten te autoriseren voor het genereren van de QR-code (die het bewijs van volledige vaccinatie is).
 • De vaccinatie-uitvoerders doen dit alléén voor die mensen die zij zelf hebben gevaccineerd.
 • Deze route is er alléén voor mensen die niet in het CIMS of het GGD-registratiesysteem staan. Alle andere mensen kunnen zelf hun bewijs verkrijgen via de CoronaCheck (app en website). Of als ze dit technisch niet voor elkaar krijgen, via de centrale helpdesk.
 • Veruit de meeste patiënten die door huisartsen zijn gevaccineerd (naar schatting zo’n 90%) hebben toestemming gegeven voor registratie in het CIMS. Als de technische kant van de registratie en het doorgeven aan het CIMS op orde is, zou het aantal patiënten dat per praktijk een beroep doet op de uitzonderingsroute beperkt moeten zijn.

Webinars VWS over uitzonderingsroute vaccinatiebewijzen op 24 juni

In drie webinars voor huisartsen aanstaande donderdag 24 juni licht VWS dit proces verder toe. De webinars zullen toelichten welke uitzonderingssituaties u tegen kunt komen en hoe het portaal u ondersteunt in dit proces.

Hoe het portaal precies werkt zal worden toegelicht in uitgebreid educatiemateriaal, dat voor 1 juli beschikbaar zal zijn.

De webinars zijn op drie tijdslots:

 • 12:00 – 13:30 uur
 • 14:30 – 16:00 uur
 • 19:30 – 21:00 uur

U kunt zich registreren via deze link.

VWS geeft aan dat het webinar ook achteraf kan worden teruggekeken. Ook maken zij instructiematerialen voor huisartsen en doktersassistenten en voor de andere vaccinatie-uitvoerders.

Bekijk het thema COVID-vaccinatie.

Nieuws over COVID-vaccinatie

Geen items gevonden