Spring naar content

Update | Huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Deze week ontvingen we veel ledenvragen over de organisatie van de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne en de rol van huisartsen daarin. Via ons thema ‘Huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne’ houden we u vanaf nu op de hoogte. U vindt er relevante informatie en veelgestelde vragen en antwoorden.

Landelijke coördinatie en randvoorwaarden huisartsenzorg

Er is nog veel onduidelijk. Wij hebben net als andere partijen, waaronder InEen, nog veel vragen over de aansturing van de landelijke coördinatie van de (huisartsen)zorg. We hebben het ministerie van VWS dringend verzocht snel duidelijkheid te geven over een werkbare organisatie en gepleit voor deze randvoorwaarden:

  1. Een landelijk systeem voor het medisch dossier in de gemeentelijke opvanglocaties waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld.  
  2. Vergoeding van de inzet van huisartsen, waarbij de administratieve lasten beperkt blijven.
  3. Voldoende beschikbaarheid van (telefonische) tolken en de vergoeding hiervan.
  4. Een triage telefoonlijn voor de ANW-uren. Om de druk op de HAP en SEH te verminderen.

Wat is er tot nu toe bekend?

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van de vluchtelingen en alles wat daarbij komt kijken, waaronder het regelen van de beschikbaarheid van huisartsenzorg.
  • Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, vallen onder de bestaande subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  • Voor apotheekhoudende huisartsen geldt dat zij voorgeschreven medicatie uit het Zvw-basispakket ook via dezelfde regeling kunnen declareren.

Deze regeling zorgt helaas voor een enorme administratieve klus. De LHV heeft dit samen met een aantal partijen kenbaar gemaakt aan het ministerie van VWS.

Let op: bij de eerste stap voor het aanvragen van vergoeding van deze zorg, moet u een melding doen bij het meldpunt onverzekerden zorg van GGD GHOR Nederland. We horen nu dat een aantal huisartsen te maken krijgt met een foutmelding wanneer ze met de UZI-pas willen inloggen bij dit meldpunt. GGD GHOR Nederland is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing. Mocht u deze foutmelding krijgen, dan kunt u dit melden via  servicedesk@ggdghor.nl en dan wordt u via die weg verder geholpen.

We brengen u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen