Spring naar content

Urgentie voor de huisartsenzorg

Huisartsen hebben nu concrete oplossingen nodig voor de problematiek van elke dag. Dat zeggen LHV en VPH aan de onderhandeltafel en zeggen we samen, 1 juli op het Malieveld. Het doel: concrete en afdwingbare afspraken over oplossingen, die de huisarts ziet en voelt in de praktijk(en). Lees nu de notitie: met de vuist op tafel voor de huisartsenzorg.

We horen aan de onderhandeltafels van het Integraal Zorgakkoord (IZA) weliswaar erkenning dat het te druk is in de huisartsenzorg, dat het belangrijk is om de huisartsenzorg op de been te houden en dat er aandacht voor moet zijn. Maar we zien de oplossingen nog niet terug in concrete plannen, die afdwingbaar zijn en daadwerkelijk de huisarts in de praktijk(en) gaan helpen. Daarom hebben we onze inzet verwoord in heldere teksten. Voor alle partijen is het zo duidelijk wat er op tafel moet komen.

Huisartsen willen de kracht van de huisartsenzorg behouden en daarmee de zorg toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar houden

Met de vuist op tafel voor de huisartsenzorg

We beschrijven de kracht van de huisarts en concreet de problematiek in de huisartsenzorg, maar bieden ook oplossingen en oplossingsrichtingen aan. De problemen kunnen alleen samen worden opgelost, want de huisartsenzorg raakt alle zorg. We hebben als doel te zorgen, dat dit akkoord de huisarts echt dat gaat brengen wat nodig is. Daarmee zorgen we voor de huisarts, de zorg en onze patiënten.

Actiedag huisartsen vrijdagmiddag 1 juli

Op 1 juli is er een manifestatie op het Malieveld om het geluid van de huisartsen te laten horen. We vragen om urgentie voor de huisartsenzorg. Die urgentie zien we dan graag terug in de akkoorden. Lees meer over de landelijke actiedag onderaan in het bericht “Nee” zeggen zodat we weer “ja” kunnen zeggen.

Nieuws

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook