Spring naar content

Visie eerstelijnszorg 2030 getekend

Vrijdag 26 januari tekenden de betrokken partijen, waaronder de LHV, de Visie eerstelijnszorg 2030, die dinsdag aangeboden is aan de Tweede Kamer. Met de ondertekening plaatsen we een punt achter een intensief traject, maar ook een komma omdat we als eerstelijnspartijen nu aan de slag willen met de implementatie. De visie moet voor huisartsen, overige eerstelijnszorgverleners en patiënten voor waardevolle samenwerking zorgen in de praktijk.

“Met deze visie is een belangrijke stap gezet in de samenwerking in de eerste lijn”, zegt Marjolein Tasche, voorzitter van de LHV. “Mijn eerste ondertekening namens de LHV is direct een hele mooie want met deze visie scheppen we kaders voor huisartsen om goed samen te kunnen werken met de andere zorgverleners in de eerste lijn voor patiënten die dit nodig hebben. En dat is nodig nu en in de toekomst nog meer. Als huisarts los je veel zelf op, maar daar waar je wil en kunt samenwerken om de patiënt die zorg te geven die nodig is wordt dat in de toekomst eenvoudiger. Bijvoorbeeld omdat je in de wijk de wijkverpleging, maar bijvoorbeeld ook de fysiotherapeuten makkelijker kunt vinden in plaats van dat je moet uitzoeken welke organisatie/hulpverlener waar en hoe werkt. Of dingen dubbel doet. Dat scheelt tijd en zorgt voor duidelijke afspraken en betere zorg.”

De visie is dinsdag 30 januari aangeboden aan de Tweede Kamer nadat deze door de IZA-partijen was goedgekeurd. De uiteindelijke versie van de visie is zo aangepast dat de bezwaren van partijen op de consultatie-versie zijn opgelost of geagendeerd voor de implementatiefase. Daar ligt nu ook het belang van de huisarts: bij een goede implementatie van de organisatie rondom de praktijk die ontlast en goede zorg voor de patiënten gaat opleveren. Dat is ook waar de LHV nu op in gaat zetten.  

Vervolg 

Als eerstelijns partijen werken we nu aan een implementatieplan. Dan gaat het om zaken die de huisarts in de praktijk gaat merken. We trekken hierin goed op met NHG, InEen en betrekken leden net als de RHO’s en overige partijen. Binnenkort informeren we je verder via deze nieuwsbrief. 

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook

Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De