Spring naar content

Voor meeste huisartsenpraktijken is overdracht patiëntendossier aanzienlijk verbeterd 

De meeste HIS-leveranciers hebben afgelopen maand aanpassingen doorgevoerd waardoor de correspondentie bij het overzetten van patiëntendossiers van de ene naar de andere huisartsenpraktijk beter in het nieuwe dossier terechtkomt. Dit moet huisartsen en assistenten veel tijd gaan schelen. Een goede eerste stap in het versimpelen van dossieroverdracht.

Pharmapartners (Medicom) neemt later deze maand de aanpassingen in gebruik. Daarmee is zo’n 95% van de huisartsenpraktijken voorzien van de verbetering. Chipsoft en HealthConnected werken nog aan de aanpassingen maar zij stellen dat ze die binnen afzienbare tijd zullen doorvoeren. 

Het verbeteren van de correspondentie bij dossieroverdracht is het resultaat van een gezamenlijk project van de LHV met Stichting ION, NedHIS en alle HIS-leveranciers het afgelopen jaar. Hierbij hebben de leveranciers binnen NedXIS afspraken gemaakt over het overzetten en verwerken van correspondentie in het patiëntendossier wanneer de patiënt van de ene naar de andere huisarts verhuist. De noodzakelijke aanpassingen in de systemen rollen ze nu uit onder hun klanten. Dit moet het grootste frustratiepunt van HIS-gebruikers met betrekking tot dossieromzetting verlichten.  

Om ervaringen uit de praktijk op te halen en om te monitoren of deze verbeteringen naar behoren werken, hebben we een klankbordgroep met doktersassistenten die verschillende HIS’en gebruiken. 

Verder met algehele verbeterslag 

We zijn er echter nog niet. Om écht optimale dossieroverdracht te bereiken, is het belangrijk dat alle dossieritems gestandaardiseerd en gestructureerd uitgewisseld kunnen worden. Ook moeten we nader kijken naar de wijze waarop de overdracht plaatsvindt. Er is nog veel te verbeteren!  

Aanpassingen voor dossieroverdracht hebben ook invloed op andere informatie-uitwisselingen. Dat vraagt dus om een goed en gedegen plan. Hiervoor gaan we als LHV met de leveranciers en met andere belangrijke partijen aan de slag.  

Johan Snijders, ict-beleidsmedewerker bij de LHV en voorzitter van de stuurgroep van dit project: “Onze aanpak is er op gericht om samen de schouders eronder te zetten als gebruikers en leveranciers, zodat we verder komen. We zijn blij met de samenwerking met ION en de leveranciers op dit vlak en kijken ernaar uit om de volgende stap te zetten.” 

Lees meer

Op de pagina overdragen van patiëntendossiers vind je meer informatie.

Nieuws

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf volgende week bij LHV-leden op de mat. Adrienne van Loon, huisarts in

Hoe kunnen we onze patiënten in de regio Nieuwe Waterweg Noord ook in de toekomst acute huisartsenzorg in de nacht

Joost Siegelaar gaat vanaf 1 mei 2024 zijn kwaliteiten als bestuurder elders inzetten. Hij wordt medisch bestuurder bij Huisartsenzorg Oude